• Các tổ chức, cá nhân giới thiệu năng lực, công nghệ và thiết bị, kết quả nghiên cứu để khách hàng có nhu cầu dễ dàng tìm kiếm, giao dịch.
  • Các tổ chức, chuyên gia giới thiệu các dịch vụ khoa học và công nghệ để khách hàng có nhu cầu liên hệ tư vấn, đặt hàng.
  • Các tổ chức, cá nhân giới thiệu ý tưởng, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp… để tìm kiếm đối tác hợp tác.

Tin sự kiện trademark

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý từ xa các hoạt động sản xuất kinh doanh, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ thông tin WAN tổ chức hội thảo giới thiệu “Hệ thống ảo hoá máy trạm WANVDI” đến với quý doanh nghiệp.
Scroll