Dịch vụ hỗ trợ chuyển giao Công nghệ

Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ - Techport được xây dựng và vận hành nhằm thực hiện vai trò kết nối doanh nghiệp với nhà cung cấp, các tổ chức tư vấn, tài chính, mạng lưới chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để được kết nối và tư vấn, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ - Phòng Giao dịch công nghệ
79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM
ĐT: (028) 3822 1635 - Fax: (028) 3829 1957
Email: giaodichcongnghe@cesti.gov.vn
 
Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tất cả các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ, Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM còn cung cấp những dịch vụ:

logo
Bản quyền của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
Địa chỉ:  79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  84-028-38221635
Fax:  84-028-38291957
Mạng xã hội
Chứng nhận bởi
Scroll