Mô tả
  • Các tổ chức, cá nhân giới thiệu năng lực, công nghệ và thiết bị, kết quả nghiên cứu để khách hàng có nhu cầu dễ dàng tìm kiếm, giao dịch.
  • Các tổ chức, chuyên gia giới thiệu các dịch vụ khoa học và công nghệ để khách hàng có nhu cầu liên hệ tư vấn, đặt hàng.
  • Các tổ chức, cá nhân giới thiệu ý tưởng, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp… để tìm kiếm đối tác hợp tác
Tải trực tiếp xuống máy tính

Các tổ chức, cá nhân giới thiệu năng lực công nghệ và thiết bị, kết quả nghiên cứu để khách hàng có nhu cầu dễ dàng tìm kiếm và giao dịch

Các tổ chức, cá nhân giới thiệu ý tưởng, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp... để tìm kiếm đối tác hợp tác

Các tổ chức, cá nhân giới ý tưởng, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp. để tìm kiếm đối tác hợp tác

Scroll