Giới thiệu chung

Hệ thống Chợ Công nghệ và Thiết bị TP. HCM do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM xây dựng và vận hành từ năm 2002. Sau 14 năm hoạt động, Techmart Online đã phục vụ tích cực cộng đồng và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị. Tuy nhiên, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kể từ năm 2016, được sự chỉ đạo của Sở KH&CN TP. HCM, Trung tâm Thông tin thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống thành Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ - Techport với nhiều chức năng hơn.
Mục tiêu của Hệ thống nhằm tạo môi trường giao dịch, tìm kiếm đối tác thuận lợi trên mạng Internet, với sự tham gia của các bên cung - cầu công nghệ và các tổ chức dịch vụ trung gian.

Hệ thống có 3 chức năng chính:
  1. Giao dịch công nghệ
  2. Tư vấn chuyển giao công nghệ
  3. Tìm kiếm đối tác
Các đối tượng tham gia Hệ thống gồm:
 
     -  Bên bán: là các Viện, trường, doanh nghiệp có sản phẩm CN&TB chào bán: công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu, sáng chế.
     -  Bên mua: các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về CN&TB.
     -  Các tổ chức, dịch vụ trung gian: nhà tư vấn, nhà đầu tư, dịch vụ KH&CN
 

Hệ thống Techport được thiết kế, vận hành theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng qua việc cho phép các thành viên được tự chủ mọi hoạt động giao dịch của mình trong Hệ thống; cung cấp các tiện ích giúp thành viên chủ động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối với nguồn cung CN&TB, các nhà tư vấn, các nhà đầu tư. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu sáng chế, dự án kinh doanh, dự án khởi nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác có thể sử dụng Hệ thống để giới thiệu sản phẩm của mình đến các nhà đầu tư,…
Ngoài ra, Hệ thống cũng sẽ chuyển tải nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động KH&CN tại TP.HCM như các hội thảo giới thiệu CN&TB, các kỳ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, các sự kiện KH&CN diễn ra tại TP. HCM./.

 
Scroll