Livestream công nghệ

[Trực tiếp] Sự kiện Hợp tác công nghệ “Quy trình sản xuất chế phẩm Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong bảo quản rau quả”
“Quy trình sản xuất chế phẩm Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong bảo quản rau quả” tạo ra chế phẩm chitosan có nguồn gốc từ tự nhiên để xây dựng mô hình bảo quản các loại rau quả sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian lưu trữ, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Quy trình có thể giúp người dân chủ động nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, phục vụ phát triển nông nghiệp đồng thời giải quyết vấn đề xử lý phụ phẩm vỏ tôm, mang lại nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Scroll