Tin sự kiện

Mời tham dự hội thảo giới thiệu “Ứng dụng Drone nông nghiệp trong quản lý – phân tích và sản xuất – canh tác”
 
Scroll