• Chúc mừng năm mới 2019
  • Công nghệ nước ngoài giới thiệu vào Việt Nam
  • Công nghệ và thiết bị 2018
  • Dịch vụ tư vấn 2018
  • Tìm kiếm đối tác 2018
  • Yêu cầu công nghệ 2019 - Home
  • Các tổ chức, cá nhân giới thiệu năng lực, công nghệ và thiết bị, kết quả nghiên cứu để khách hàng có nhu cầu dễ dàng tìm kiếm, giao dịch.
  • Các tổ chức, chuyên gia giới thiệu các dịch vụ khoa học và công nghệ để khách hàng có nhu cầu liên hệ tư vấn, đặt hàng.
  • Các tổ chức, cá nhân giới thiệu ý tưởng, dự án đầu tư, dự án khởi nghiệp… để tìm kiếm đối tác hợp tác.

Hội thảo trình diễn công nghệ trademark

Nhằm giới thiệu giải pháp mới hỗ trợ tưới tiêu, cải tạo đất cho nông dân, giúp trồng cây hiệu quả, tăng năng suất và giảm thiệt hại do yếu tố thời tiết, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Chớp Ngay tổ chức hội thảo giới thiệu “Giải pháp chống hạn, cải tạo đất cho cây trồng bằng hạt siêu trữ nước”.
Video công nghệ
Yêu cầu công nghệ 2019
Công nghệ nước ngoài giới thiệu vào Việt Nam
Banner GCC
Start-Up
Banner bài giới thiệu Techport
Sàn giao dịch Công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT
Banner tải kỷ yếu Techmart Y tế 2018
Banner đặt báo PC World
Scroll