TRẦN TRUNG TÍNH

( 1 đánh giá ) 1366
Địa chỉ thường trú: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Ngày sinh: 1975
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS
Cơ quan công tác:ĐH Cần Thơ
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên cao cấp

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
  STTTên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụngNăm
  hoàn thành
  Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  1B2010-16-187; Xây dựng thuật toán quy hoạch hệ thống truyền tải điện năng và tính toán hệ thống chiếu sáng đường bộ hành có xét đến tiết kiệm năng lượng2011Đề tài cấp bộChủ nhiệm
  3. Sách và giáo trình xuất bản.
  STTTên sáchNhà xuất bảnNăm
  xuất bản
  Số ISBNTác giảĐồng
  tác giả
  1Quy hoạch hệ thống điện
     X 
  2Truyền động thủy lực và khí nén
      X
  4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
  Xuất bản tiếng Anh
  1. Lê Thanh Phong, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Trung Tính, Lê Việt Dũng. 2019. FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY TRANSFER IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 65-74. (Đã xuất bản)
  2. Bùi Lê Diễm, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Phương Hoàng Yến, Bùi Lê Diễm Trang , Yong-Gi Kim, Won Ho. 2018. THE BUILDING OER IN OKMINDMAP FOR INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 7. 26-31. (Đã xuất bản)
  3. Trần Trung Tính, Đỗ Nguyễn Duy Phương, Jaeseok Choi. 2015. THE POTENTIAL GREEN ENERGY IN THE MEKONG DELTA REGION. International Smart Grid Conference October 12-14, 2015 Gwangju, Korea. . 98-102. (Đã xuất bản)
  4. Ngô Quang Hiếu, Trần Trung Tính, Keum-Shik Hong. 2012. ANTI-SWAY CONTROL OF CONTAINER CRANES IN THE PRESENCE OF FRICTION. International Journal of Innovative Management, Information and Production. 3. 7-14. (Đã xuất bản)
  5. Trần Trung Tính, J. Choi, J. Kwon, R. Thomas, T. Mount, R. Billinton. 2008. NODAL PROBABILISTIC PRODUCTION COST SIMULATION CONSIDERING TRANSMISSION SYSTEM UNAVAILABILTY. IET Generation, Transmission & Distribution. Vol. 1. 32-42. (Đã xuất bản)
  6. Trần Trung Tính, Jungji Kwon, Jaeseok Choi, Donghun Jeon, Jinboo Choo, Kyoengnam Han, Roy Billinton. 2007. A TEST ON PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF THE KOREA POWER SYSTEM. International Journal of Emerging Electric Power Systems. Vol. 8, Issue 2. (Đã xuất bản)
  7. Trần Trung Tính, Jungji Kwon, Jaeseok Choi, A.A. El-Keib, J. Watada. 2007. EMISSIONS CONSTRAINED MULTI-CRITERIA-BEST GENERATION MIX USING FUZZY DYNAMIC PROGRAMMING. International Journal of Innovative Computing, Information and Control. Vol 3. 41-52. (Đã xuất bản)
  8. Trần Trung Tính, Jungji Kwon, A.(Rahim)A. El-Keib, Dongwook Park, Jaeyoung Yoon, Seungil Moon, Junmin Cha, Jaeseok Choi. 2006. RELIABILITY EVALUATION FOR NORTH EAST ASIA REGION ELECTRIC SYSTEMS TIED. Proceeding for ICEE2006. . (Đã xuất bản)
  9. Trần Trung Tính, J.J. Kwon, J.S.Choi, D. H. Jeon, Y.S. Park, G.N. Han. 2005. SENSITIVITY ANALYSIS OF PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF KEPCO SYSTEM USING TRELSS. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2005. . 234-236. (Đã xuất bản)
  10. Trần Trung Tính, Jungji Kwon, Jaeseok Choi, Jinboo Choo, Donghun Jeon, Kyoengnam Han, Roy Billinton. 2005. RELIABILITY ANALYSIS OF KEPCO SYSTEM USING TRELSS. KIEE International Transactions on Power Engineering. . (Đã xuất bản)
  11. Trần Trung Tính, Sangsik Lee, Jungji Kwon, Jaeseok Choi. 2005. THE BEST GENERATION MIX CONSIDERING CO2 AIR POLLUTION CONSTRAINT. Proceeding of the 36th the KIEE Summer Annual Conference 2005. . 149-151. (Đã xuất bản)
  12. Trần Trung Tính, H. Kim, J. Choi, G. Han, D. Jeon, J. Choo. 2005. RELIABILITY EVALUATION OF KEPCO SYSTEM USING TRELSS. IEEE Power Engineering Society General Meeting. . (Đã xuất bản)
  13. Trần Trung Tính, Jungji Kwon, Jaeseok Choi. 2005. A STUDY ON PROBABILISTIC OPTIMAL RELIABILITY CRITERION DETERMINATION IN TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING. Proceeding of the 36th the KIEE Summer Annual Conference 2005. . 748-750. (Đã xuất bản)
  14. Trần Trung Tính, Jungji Kwon, Jaeseok Choi. 2005. A BASIC METHOD FOR COMPOSITE POWER SYSTEM EXPANSION PLANNING UNDER SECURITY CRITERIA. Proceeding of the 36th the KIEE Summer Annual Conference 2005. . 18-20. (Đã xuất bản)
  15. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, DongHoon Jeon, JinBoo Chu, Robert Thomas, Roy Billinton. 2005. A STUDY ON OPTIMAL RELIABILITY CRITERION DETERMINATION FOR TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING. KIEE International Transactions on Power Engineering. . 62-69. (Đã xuất bản)
  16. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, A.A. El-Keib, R. Thomas, H. Oh, R. Billinton. 2005. A METHOD FOR COMPOSITE POWER SYSTEM EXPANSION PLANNING CONSIDERING PROBABILISTIC RELIABILITY CRITERIA. IEEE Power Engineering Society General Meeting. . (Đã xuất bản)
  17. Trần Trung Tính, J.S.Choi, J.J. Kwon, J.G. Park, Y.T. Yoon, D.H. Jeon, H.S. Choi, S.W. Kang, M.M. Vaimann. 2005. DETERMINISTIC RELIABILITY EVALUATION OF KOREA POWER SYSTEM BY POM/OPM/BOR. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2005. . 125-128. (Đã xuất bản)
  18. Trần Trung Tính, J.S.Choi, J.J. Kwon, D.H. Jeon, Y.S. Park, H.S. Choi, Y.T. yoon, J.M. Cha. 2005. A COMPARISON OF RELIABILITY EVALUATION TOOLS FOR POWER SYSTEM OPERATION. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2005. . 198-200. (Đã xuất bản)
  19. Trần Trung Tính, J.S. Choi, J.J. Kwon, J.Y. Yoon, D.W. Park, S.I. Moon, J.M. Cha. 2005. RELIABILITY EVALUATION FOR INTERCONNECTING THE POWER SYSTEM IN NORTH EAST ASIA. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2005. . 17-19. (Đã xuất bản)
  20. Trần Trung Tính, Sangsik Lee, Jaeseok Choi, D. Jeon, T. Kim, S. Cha, J. Choo. 2004. A STUDY ON ASSESSMENT OF FORCED OUTAGE RATES FOR RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM. Proceeding of the KIEE Summer Annual Conference 2004. . 195-198. (Đã xuất bản)
  21. Trần Trung Tính, Sangsik Lee, Jaeseok Choi, Donghoon Jeon, Honggyun Kim, Jinboo Choo. 2004. PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM USING TRELSS III. Proceding of the KIEE Spring Annual Conference 2004. . 87-91. (Đã xuất bản)
  22. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, S.I. Moon, D.W. Park, J.Y. Yoon, M. Fotuhi-Firuzabed, R. Billinton. 2004. A STUDY ON RELIABILITY EVALUATION OF INTERCONNECTED POWER SYSTEM CONSIDERING FORCED OUTAGE RATES OF TRANSMISSION SYSTEM. Proceeding for ICEE2004, International Conference on Electrical Engineering 2004. . (Đã xuất bản)
  23. Trần Trung Tính, J.S. Choi, S.I. Moon, D.W. Park, J.Y. Yoon, R. Billinton. 2004. TIE LINE EQUIVALENT CONSTRAINED ASSISTING GENERATOR MODEL (TEAG) CONSIDERING FORCED OUTAGE RATES OF TRANSMISSION SYSTEM II. IEEE Power Engineering Society General Meeting. . (Đã xuất bản)
  24. Trần Trung Tính, J.S. Choi, S.R. Kang, D.H. Jeon, C.H. Lee, R. Billinton. 2004. A STUDY ON THE OPTIMAL RELIABILITY CRITERIA DECISION FOR A TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING. IEEE Power Engineering Society General Meeting. . (Đã xuất bản)
  25. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, Jaeyoung Yoon, Dongwook Park, Seungil Moon. 2004. DEVELOPMENT OF TIE LINE CONSTRAINED EQUIVALENT ASSISTING GENERATOR MODEL (TEAG) FOR RELIABILITY EVALUATION OF NEAREST-III. Proceeding of the KIEE Summer Annual Conference 2004. . 7-10. (Đã xuất bản)
  26. Trần Trung Tính, H. Kim, J. Choi. 2004. CONSIDERATION OF AMBIGUITIES ON TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING USING FUZZY SET THEORY. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2004. . 261-265. (Đã xuất bản)
  27. Trần Trung Tính, J.S. Choi, J.K. Park, S.I. Moon, A.A. El-Keib. 2004. A FUZZY BRANCH AND BOUND-BASED TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING CONSIDERING AMBIGUITIES. IEEE Power Engineering Society General Meeting. . (Đã xuất bản)
  28. Trần Trung Tính, H. Kim, J. Choi, D. Jeon, J. Choo, Y. Hur, G. Han. 2004. PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM USING TRELSS-VI: CASE STUDY ON TRANSMISSION LINE PLANNING. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2004. . 78-82. (Đã xuất bản)
  29. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, Junzo Watada, A.A.El-Keib. 2004. TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING CASE STUDY CONSIDERING AMBIGUITIES USING FUZZY SET THEORY. International Workshop of Fuzzy Systems & Innovational Computing (FIC2004). . 415-419. (Đã xuất bản)
  30. Trần Trung Tính, D. Jeon, T. Kim, S. Cha, J. Choo, S. Lee, J. Choi. 2004. PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF KEPCO SYSTEM USING TRELSS V. Proceeding of the KIEE Summer Annual Conference 2004. . 11-14. (Đã xuất bản)
  31. Trần Trung Tính, D, Jeon, T. Kim, S. Cha, J. Choo, S. Lee, J. Choi. 2004. PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM USING TRELSS IV- CASE STUDY ON KEPCO SYSTEM. Proceding of the KIEE Spring Annual Conference 2004. . 92-96. (Đã xuất bản)
  32. Trần Trung Tính, Sungrok Kang, Jaeseok Choi, Donghoo Jeon, Jinboo Choo. 2003. PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM USING TRELSS II: FOCUSED ON CASE STUDIES OF IEEE-RTS. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2003. . 67-70. (Đã xuất bản)
  33. Trần Trung Tính, Sungrok Kang, Jaeseok Choi, Donghoo Jeon, Seungpil Moon, Jinboo Choo. 2003. PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM USING TRELSS I. Proceeding of the KIEE PES Autumn Annual Conference 2003. . 62-66. (Đã xuất bản)
  34. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, Seungil Moon, Roy Billinton. 2003. TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING USING A BRANCH AND BOUND APPROACH. Transmission System Expansion Planning Using a Branch and Bound Approach. Proceeding of the 3rd IASTED International Conference. 672-677. (Đã xuất bản)
  35. Trần Trung Tính, S.R. Kang, K.H. Kim, J.S. Choi, D.H. Jeon, Y.T. Lee, S.P. Moon, J.B. Choo. 2003. A STUDY ON PROBABILISTIC RELIABILITY EVALUATION OF TRANSMISSION SYSTEM. Proceeding of the KIEE Summer Annual Conference 2003. . 42-45. (Đã xuất bản)
  36. Trần Trung Tính, Sungrok Kang, Jaeseok Choi, Junmin Ja, Daeseok Rho, Roy Billinton. 2003. THE BEST LINE CHOICE FOR TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING ON THE SIDE OF THE HIGHEST RELIABILITY LEVEL. Proceding of IFAC Symposium on Power Plants & Power Systems Control 2003. . 299-304. (Đã xuất bản)
  37. Trần Trung Tính, Sungrok Kang, Jaeseok Choi, Roy Billinton, A.A. El-Keib. 2003. A STUDY ON TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PLANNING ON THE SIDE OF HIGHEST SATISFACTION LEVEL OF DECISION MAKER. Proceding of IFAC Symposium on Power Plants & Power Systems Control 2003. . 966-973. (Đã xuất bản)
  Xuất bản tiếng Việt
  1. Trần Trung Tính, Hứa Thái Nhân, Lê Văn Khoa, Trần Thanh Điền, Phạm Minh Đức, Châu Thị Tìm, Đào Vũ Nguyên, Nguyễn Văn Tấn. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 161-171. (Đã xuất bản)
  2. Bùi Lê Diễm, Nguyễn Văn Nở, Hồ Thị Thu Hồ, Trần Trung Tính, Bùi Lê Diễm Trang. 2018. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN: KINH NGHIỆM THỰC TẾ TẠI KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 130-137. (Đã xuất bản)
  3. Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Trần Trung Tính. 2013. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ XY LANH KHÍ NÉN. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
  4. Ngô Quang Hiếu, Trần Trung Tính. 2012. BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC CHO CẦN CẨU CONTEINER HOẠT ĐỘNG TRÊN MẶT BIỂN. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
  5. Trần Trung Tính. 2012. MỞ RỘNG LƯỚI ĐIỆN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN CẬN BIÊN VÀ NHÁNH. Khoa học & Công nghệ. 51. 57. (Đã xuất bản)
  6. Trần Trung Tính, Jaeseok Choi, A.A. El-Keib, Junzo Watada. 2008. TRANSMISSION EXPANSION PLANNING CONSIDERING AMBIGUITIES USING FUZZY MODELING. International Journal of Innovative Computing, Information and Control. Vol. 4. 1955-1966. (Đã xuất bản)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll