Huỳnh Phước Hiển

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 126
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1986
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Cơ khí

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  Công nghệ nhiệt lạnh và các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu ứng dụng ống nhiệt để giải nhiệt cho các thiết bị điện tử; Xác định giá trị thành phần trực xạ của bức xạ mặt trời dựa trên số liệu tổng xạ đo được; Thống kê số liệu cường độ bức xạ mặt trời; Nghiên cứu ống nhiệt mặt trời loại trọng trường để cấp nước nóng; Kỹ thuật điều hòa không khí và lạnh công nghiệp, ...
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
  Tham gia công trình "Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải từ quá trình tái hóa khí LNG" giai đoạn 2021-2022 đã nghiệm thu. Ngoài ra, có các Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố, như sau:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Kyaw Zin Htoo, Phuoc Hien Huynh, Keishi Kariya, Akio Miyara. Experimental Study on Thermal Performance of a Loop Heat Pipe with Different Working Wick Materials. Energies - 14(9), 2453 (2021) -ISBN/ISSN: ISSN: 1996-1073

  2.

  Kyaw Zin Htoo, Phuoc Hien Huynh, Keishi Kariya and Akio Miyara. EXPERIMENTAL STUDY ON LOOP HEAT PIPE UNDER HORIZONTAL CONDITION WITH DIFFERENT WORKING FLUIDS. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments - Voil. 43, No. 1, 235-245 (2020) -ISBN/ISSN: 1024-1752

  3.

  Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev. Study about the Flow pattern map for convective boiling in smooth tube of refrigerant HFO R1234yf. Tạp chí thường niên - XXIII Scientific conference with international participation FPEPM 2019 - 1, 99-107 (2019) -ISBN/ISSN: 1314-5371

  4.

  Phuoc Hien Huynh, Kyaw Zin Htoo, Keishi Kariya and Akio Miyara. Experimental Investigation Thermal Performance of Loop Heat Pipe Operating with Different Working Fluids. Journal of Advanced Thermal Science Research - 6, 19 - 30 (2019) -ISBN/ISSN: 2409-5826

  5.

  P. H. Huynh, A. R. Tuhin, K. Z. Htoo, K. Kariya and A. Miyara. EXPERIMENTAL STUDY ON THE LOOP HEAT PIPE OPERATING UNDER HORIZONTAL ORIENTATION . Mechanical Engineering Research Journal - 11, 54-58 (2019) -ISBN/ISSN: 1990-5491

  6.

  Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev. Prediction the pressure drop for convective boiling of refrigerant HFO R1234yf in horizontal tube. Tạp chí thường niên - XXIII Scientific conference with international participation. FPEPM 2019 - 1, 116-123 (2019) -ISBN/ISSN: 1314-5371

  7.

  Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev. Prediction the heat transfer coefficient for convective boiling in smooth tube of refrigerant HFO R1234yf. Tạp chí thường niên - XXIII Scientific conference with international participation. FPEPM 2019 - 1, 108-115 (2019) -ISBN/ISSN: 1314-5371

  8.

  Tuhin, A.R., Huynh, P.H., Htoo, K.Z., Kariya, K., Miyara, A. Thermal performance comparison of flat plate evaporator loop heat pipe operating between horizontal condition and gravity assisted condition. Journal of Physics: Conference Series - 1086, 012013 (2018) -ISBN/ISSN: 1742-6588

  9.

  Phuoc Hien Huynh, Kyaw Zin Htoo, Keishi Kariya, Akio Miyara. Experimental Study on Thermal Performance of Loop Heat Pipe with Flat-Rectangular Evaporator Under Gravity Assisted Condition. EPI International Journal of Engineering - 1, 40-46 (2018) -ISBN/ISSN: 2615-5109

  Tạp chí trong nước

  10.

  Hien Phuoc Huynh, Quoc Kien Vo, Nhan Thanh Phan, Kyaw Zin Htoo, Keishi Kariya, Akio Miyara. Experimental study on thermal performance of ethanol loop heat pipe with flat evaporator under gravity – assisted condition. SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING & TECHNOLOGY - Vol 4 No 4, 1219-1228 (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  11.

  Huỳnh Phước Hiển, Lê Chí Hiệp. Đề xuất thành phần trực xạ giờ trung bình tháng cho thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ - 103, 69 - 75 (2014) -ISBN/ISSN: 0868-3980

  12.

  Huỳnh Phước Hiển, Nguyễn Thị Minh Trinh, Hoàng An Quốc, Lê Chí Hiệp. Nghiên cứu các thông số thiết kế của ống nhiệt mặt trời loại trọng trường để cấp nước nóng. Năng Lượng Nhiệt - 110, 15 - 20 (2013) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  Hội nghị quốc tế

  13.

  Kyaw Zin Htoo, Phuoc Hien Huynh, Keishi Kariya, Akio Miyara. Experimental Investigation on a Loop Heat Pipe Using Different Working Wick Materials. The 14th IIR-Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants - GL2020 - Kyoto , 1207 (2020)

  14.

  Phuoc Hien Huynh, Kyaw Zin Htoo, Kariya Keishi, Akio Miyara. Experimental Study on Thermal Performance of Loop Heat Pipe Under Gravity Assisted Condition With Different Working Fluids. 30th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRANSPORT PHENOMENA - Ha Long , 598-603 (2019)

  15.

  Kyaw Zin Htoo, Phuoc Hien Huynh, Keishi Kariya, and Akio Miyara. Experimental Study on Loop Heat Pipe Under Horizontal Condition With Different Working Fluids. 30th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRANSPORT PHENOMENA - Ha Long , 69-76 (2019)

  16.

  K. Z. Htoo, H. P. Hien, K. Kariya, A. Miyara. Performance Evaluation of a Loop Heat Pipe using Different Wick Materials. The 5th International Conference on Polygeneration (ICP 2019) - Fukuoka , (2019)

  17.

  Phuoc Hien Huynh, Htoo Kyaw Zin, Keishi Kariya, Akio Miyara. Oscillating behavior of loop heat pipe when operating under overcharged condition. 16th International Heat Transfer Conference - Beijing , 4683-4691 (2018)

  18.

  Phuoc Hien Huynh, Kyaw Zin Htoo, A.R. Tuhin, Keishi Kariya, Akio Miyara. Performance of loop heat pipe with flat-rectangular evaporator under different operation conditions. 10th International Conference on Boiling & Condensation Heat Transfer - Nagasaki , B319 (2018)

  19.

  Huynh Phuoc Hien, Htoo Kyaw Zin, Tuhin A.R., Kariya Keishi, Miyara Akio. Experimental study on thermal performance and boiling heat transfer of loop heat pipe operating under gravity assisted condition. 2017 JSRAE Annual Conference - Tokyo , E221 (2017)

  20.

  A.R. Tuhin, Phuoc Hien Huynh, Kyaw Zin Htoo, Keishi Kariya and Akio Miyara. EXPERIMENTAL STUDY ON THE LOOP HEAT PIPE OPERATING UNDER HORIZONTAL ORIENTATION. International Conference on Mechanical Engineering and Renewable Energy 2017(ICMERE2017) - Chittagong , PI-350 (2017)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll