Nguyễn Thị Minh Trinh

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 141
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Cơ khí

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  Công nghệ - Kỹ thuật nhiệt lạnh và hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật sấy, kinh tế năng lượng,...
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố: 
  Tham gia công trình "Nghiên cứu mô phỏng động lực học của khói khi xảy ra cháy để thông gió cho tầng hầm đậu xe" giai đoạn 2021-2022 đã nghiệm thu. Ngoài ra, có các Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố, như sau:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Nguyen Van Hap, Nguyen Thi Minh Trinh, Nguyen Minh Phu, Ngo Thien Tu. Computational fluid dynamics analysis for basement ventilation in case of a fire. Journal of the Korean Society of Marine Engineering - Vol. 44, No. 4, 333-337 (2020) -ISBN/ISSN: eISSN: 2234-8352 pISSN: 2234-7925

  2.

  Nguyen Minh Phu, Nguyen Thi Minh Trinh. Modelling and experimental validation for off-design performance of the helical heat exchanger with LMTD correction taken into account. Journal of Mechanical Science and Technology - Volume 30, Issue 7, pp 3357-3364 (2016) -ISBN/ISSN: 1738-494X

  Tạp chí trong nước

  3.

  Nguyễn Minh Phú, Hoàng Thị Nam Hương, Nguyễn Thị Minh Trinh. Nghiên cứu chưng cất nước ngọt bằng năng lượng mặt trời có cấp nhiệt bổ sung bằng collector ống nhiệt ống chân không. Cơ khí Việt Nam - số 6/2017, 27-32 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7056

  4.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Minh Trinh. Xác định lưu lượng nước phun tối ưu trên một đơn vị diện tích lớp đệm trong thiết bị phun ẩm của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Tạp chí Năng lượng nhiệt - số 127-01/2016, 10-13 (2016) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  5.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Minh Trinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước phun và chênh lệch nhiệt độ tối thiểu đến hệ số năng suất của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM - K3, (2016) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  6.

  Huỳnh Phước Hiển, Nguyễn Thị Minh Trinh, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc. Nghiên cứu lý thuyết các thông số thiết kế của ống nhiệt mặt trời loại trọng trường để cấp nước nóng. Tạp chí Năng lượng nhiệt, Hội KHKT Nhiệt Việt Nam - số 3/2013, 15-20 (2013) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  Hội nghị quốc tế

  7.

  Hap Van Nguyen, Trinh Thi Minh Nguyen, Phu Minh Nguyen, Tu Thien Ngo. CFD analysis for basement ventilation in case of a fire. International Conference on Advanced Convergence Engineering - Ho Chi Minh , (2019)

  Hội nghị trong nước

  8.

  Lê Văn Quang, Nguyễn Hồ Quang Luân, Nguyễn Thị Minh Trinh. Nghiên cứu chế tạo mô hình thí nghiệm ứng dụng định luật khí lý tưởng để phục vụ đào tạo. Hội nghị KHCN thường niên Cơ khí - Lần 8 - Hồ Chí Minh , 304 (2017)

  9.

  Nguyễn Thị Minh Trinh, Nguyễn Hoàng Trọng. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế khi ứng dụng kết hợp hệ VPF, Chiller nối tiếp và lưu lượng thấp vào hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12 - Hồ Chí Minh , 177-181 (2011)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll