Phan Thành Nhân

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 124
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Cơ khí

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  Kỹ thuật sấy, thiết bị và công nghệ sấy đặc biệt là hệ thống sấy ở phạm vi nhiệt độ vừa và thấp; Truyền nhiệt và Dòng hai pha (đối với các loại tác nhân lạnh), ...
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
  Tham gia công trình "Đánh giá về hiệu quả truyền nhiệt của quá trình sôi trong ống nằm ngang đối với môi chất lạnh thay thế so với môi chất hiện hữu" giai đoạn 2021-2022 đã nghiệm thu. Ngoài ra, có các Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố, như sau:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Andrea Lucchini, Igor M. Carraretto, Thanh N. Phan, Paola G. Pittoni, and Luigi P.M. Colombo. Comparison between R134a and R1234ze(E) during Flow Boiling in Microfin Tubes. Fluids - 6, (2021) -ISBN/ISSN: 2311-5521

  2.

  Van Hung Tran, Thanh Nhan Phan and Momchil Vassilev. An approach for reducing the air conditioning costs in office buildings in Vietnam. E3S Web of Conferences / 26th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2021) - 327, (2021) -ISBN/ISSN: 2267-1242

  3.

  Thanh Nhan Phan, Van Hung Tran, Nikola Kaloyanov and Merima Zlateva. An experimental study for drying Pisum sativum on an electric dryer and a heat pump dryer. E3S Web of Conferences / 26th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2021) - 327, (2021) -ISBN/ISSN: 2267-1242

  4.

  Van Hung Tran , Thanh Nhan Phan, Nikola Kaloyanov, and Momchil Vassilev. Efficiency evaluation of water production from the atmospheric air in Vietnam,. E3S Web of Conferences - 207, (2020) -ISBN/ISSN: 2267-1242

  5.

  Thanh Nhan Phan, Van Hung Tran, Nikola Kaloyanov, and Momchil Vassilev. Heat transfer performance of R1234yf for convective boiling in horizontal micro-fin and smooth tubes. E3S Web of Conference/ 25th Scientific Conference on Power Engineering and Power Machines (PEPM’2020) - 207, (2020) -ISBN/ISSN: 2267-1242

  6.

  L P M Colombo , A Lucchini , T N Phan , L Molinaroli, A Niro and M Pozzoni. Saturation temperature effect on heat transfer coefficient during convective boiling in microfin. Journal of Physics - 1599, (2020) -ISBN/ISSN: 1742-6596

  7.

  Luigi Pietro Maria COLOMBO, Andrea LUCCHINI, Thanh Nhan PHAN, Luca MOLINAROLI, Alfonso NIRO. Design and assessment of an experimental facility for the characterization of flow boiling of azeotropic refrigerants in horizontal tubes. Journal of Physics: Conference Series - Volume 1224, 012037 (2019) -ISBN/ISSN: ISSN 1742-6596

  8.

  Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev. Study about the Flow pattern map for convective boiling in smooth tube of refrigerant HFO R1234YF. Tạp chí thường niên - XXIII Scientific conference with international participation. FPEPM'2019, Sozopol - Bulgaria - số 1, 108-115 (2019) -ISBN/ISSN: ISSN 1314-5371

  9.

  Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev. Prediction the pressure drop for convective boiling of refrigerant HFO R1234yf in horizontal tube. Tạp chí thường niên - XXIII Scientific conference with international participation. FPEPM'2019, Sozopol - Bulgaria - Số 1, 116-123 (2019) -ISBN/ISSN: ISSN 1314-5371

  10.

  Phan Thanh Nhan, Tran Van Hung, Huynh Phuoc Hien, Nikola Kaloyanov, Momchil Vasilev. Prediction the heat transfer coefficient for convective boiling of refrigerant HFO R1234yf in horizontal tube. Tạp chí thường niên - XXIII Scientific conference with international participation. FPEPM'2019, Sozopol - Bulgaria - Số 1, 108-115 (2019) -ISBN/ISSN: ISSN 1314-5371

  Tạp chí trong nước

  11.

  Hien Phuoc Huynh, Quoc Kien Vo, Nhan Thanh Phan, Kyaw Zin Htoo, Keishi Kariya, Akio Miyara. Experimental study on thermal performance of ethanol loop heat pipe with flat evaporator under gravity – assisted condition. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING AND TECHNOLOGY - 4, (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  12.

  Phan Thành Nhân, Lê Nhật Minh, Nguyễn Thanh Tâm, Hoàng Thị Nam Hương. Nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ sôi của hạt tiêu trong quá trình sấy tầng sôi 1194-1200. Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, Đại Học Quốc Gia TpHCM - 4, (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  13.

  Phan Thành Nhân, Trần Văn Hưng, Huỳnh Phước Hiển, Hoàng Thị Nam Hương. Xây dựng giản đồ pha và đánh giá hiệu quả truyền nhiệt cho quá trình bay hơi của tác nhân lạnh mới R1234ze trong ống nằm ngang. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - 8, 111-119 (2020) -ISBN/ISSN: 2615-9910

  14.

  Phan Thành Nhân, Trần Văn Hưng, Huỳnh Phước Hiển, Hoàng Thị Nam Hương. Xây dựng giản đồ pha và đánh giá hiệu quả truyền nhiệt cho quá trình bay hơi của tác nhân lạnh mới R1234ze trong ống nằm ngang. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam - 8, (2020) -ISBN/ISSN: 2615 - 9910

  Hội nghị quốc tế

  15.

  A Lucchini, I M Carraretto, T N Phan, P G Pittoni, L Molinaroli and L P M Colombo. Convective condensation of R134a and R1234ze(E) inside microfin tube. The 39th International Heat and Mass Transfer Conference (UIT) - Gaeta , (2022)

  16.

  Nguyen Minh Phu; Nguyen Van Hap; Phan Thanh Nhan; Huynh Phuoc Hien. A One-dimensional Analysis and Optimum Air Flow Rate of a Triple-Pass Solar Air Heater. 2021 24th International Conference on Mechatronics Technology (ICMT) - Singapore , (2022)

  17.

  Luigi P.M. Colombo1, Andrea Lucchini1*, Luca Molinaroli1, Alfonso Niro1, Thanh N. Phan2, Paola G. Pittoni3. Flow patterns during flow boiling and convective condensation of R1234ze(E) inside a microfin tube. Begell House Inc., American Society of Thermal and Fluids Engineers (ASTFE)/5th-6th Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC), May 26–28, 2021 - New Orleans LA , (2021)

  18.

  L P M Colombo1, A Lucchini1, T N Phan2, L Molinaroli1, A Niro1 and M Pozzoni1. Saturation temperature effect on heat transfer coefficient and pressure drop during convective boiling of R1234ze(e) in microfin tubes. 37th UIT Heat Transfer Conference - Padova , (2019)

  19.

  Luigi Pietro Maria COLOMBO*, Andrea LUCCHINI*, Thanh Nhan PHAN*, Luca MOLINAROLI*, Alfonso NIRO. Design and assessment of an experimental facility for the characterization of flow boiling of azeotropic refrigerants in horizontal tubes. 36th UIT Heat Transfer Conference - Catania , (2018)

  20.

  Tran Van Hung, Phan Thanh Nhan. Study on Energy Characteristics of a Typical Public Building in Vietnam. The third International conference on Sustainable Energy – RISE towards a Green Future - Ho Chi Minh City , 378-382 (2013)

  21.

  Thanh- Nhan Phan, Sun-Mi Lee, Ho-Young Jang, Soek-Min Kim . Improve the transmission spectra by Fabricating the Nanodot-Nanodome arrays for Anti-Reflection Coating. The third International conference on Sustainable Energy – RISE towards a Green Future - Ho Chi Minh City , 113-120 (2013)

  22.

  Phan Thanh Nhan. An experimental study on cold store conditions for fresh vegetables using the refrigerating machinery systems. IFOST - First International Forum on Strategic Technologies - Ho Chi Minh city , 225-229 (2009)

  Hội nghị trong nước

  23.

  Phan Thành Nhân. Phân Tích và đánh giá các thông số ảnh hưởng đến sự hình thành lớp băng trên bề mặt truyền nhiệt dạng ống. Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 12 - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TpHCM - Thành Phố Hồ Chí Minh , 197-202 (2011)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll