Võ Kiến Quốc

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 130
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1980
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Cơ khí

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  Nhiệt động lực học kỹ thuật; Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt; Lò hơi và thiết bị đốt; Kỹ thuật cháy; Thu hồi nhiệt thải; Thiết kế hệ thống năng lượng và các hướng nghiên cứu chính: Năng lượng tái tạo; Thu hồi nhiệt thải; Sử dụng hiệu quả năng lượng; Năng lượng mặt trờI; Máy lạnh hấp thụ; Hệ thống nhiệt công nghiệp; Truyền nhiệt và truyền chất, ...
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
  Tham gia công trình "Nghiên cứu một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hồ bơi sử dụng bơm nhiệt để làm ấm nước" giai đoạn 2021-2022 đã nghiệm thu. Ngoài ra, có các Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố, như sau:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Kien Quoc Vo, Chi Hiep Le, An Quoc Hoang. Optimization of mass flow rate ratio of water and air in humidification-dehumidification desalination systems. Desalination and Water Treatment - 246, 82-91 (2022) -ISBN/ISSN: 1944-3994/1944-3986

  2.

  Son T. D.1, Quoc V.K.2, Hap N. V.3, Phong M. T4, Son T. A.5, Nguyen B. Q. Development of an Extra small machine for Making Fresh Pho based on Optimal Steaming Process. Journal of the Austrian Society of Agricultural Economics - volume 15, issue 03, 1-16 (2019) -ISBN/ISSN: 18158129

  Tạp chí trong nước

  3.

  Võ Kiến Quốc - Lê Chí Hiệp. Đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các hồ bơi sử dụng bơm nhiệt để làm ấm nước. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - 8, 127 (2020) -ISBN/ISSN: 2615-9910

  4.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp. XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NƯỚC PHUN TỐI ƯU TRONG HỆ THỐNG KHỬ MUỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN TÁCH ẨM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng - Số 118, Trang 40 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-1531

  5.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Minh Trinh. Xác định lưu lượng nước phun tối ưu trên một đơn vị diện tích lớp đệm trong thiết bị phun ẩm của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Tạp chí Năng lượng nhiệt, Hội HKKT Nhiệt Việt Nam - 127, 10-14 (2016) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  6.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình truyền nhiệt, truyền chất trong thiết bị phun ẩm của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Năng lượng nhiệt, Hội KHKT Nhiệt Việt Nam - 132, 20-24 (2016) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  7.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Minh Trinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước phun và chênh lệch nhiệt độ tối thiểu đến hệ số năng suất của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM - K3, 34-42 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  8.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên. Mô phỏng số học quá trình truyền nhiệt và truyền chất trong thiết bị phun ẩm của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Năng lượng nhiệt, Hội KHKT Nhiệt Việt Nam - 125, 2-6 (2015) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  9.

  Lê Chí Hiệp, Võ Kiến Quốc. Nghiên cứu thực nghiệm các loại bộ thu năng lượng mặt trời cấp nhiệt cho hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm trong điều kiện thời tiết Tp.HCM. Năng Lượng Nhiệt - 122, 14 (2015) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  10.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên. Ứng dụng phân tích Pinch để tối ưu hóa thu hồi nhiệt trong hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm cấp nhiệt bằng năng lượng mặt trời. Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật - 108, 84-90 (2015) -ISBN/ISSN: 2354-1083

  11.

  Ngô Thiên Tứ, Võ Kiến Quốc, Vũ Hải Dương, Lê Chí Hiệp . – Đánh giá khả năng cấp nhiệt của collector mặt trời dạng máng trong điều kiện thời tiết của Tp.HCM . Tạp chí năng lượng nhiệt, Hội KHKT Nhiệt Việt Nam - 118, 18 (2014) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  12.

  Võ Kiến Quốc, v.v. Nghiên cứu máy lạnh hấp thụ NH3-H2O sử dụng năng lượng mặt trời loại gián đoạn để sản xuất nước đá. Năng lượng nhiệt - 99-5, 12-16 (2011) -ISBN/ISSN: 0868-3336

  Hội nghị quốc tế

  13.

  Quoc Vo Kien ; Quoc Hoang An ; Hiep Le Chi. Optimizing the Operating Parameters of the Humidification - Dehumidification Desalination System by Pinch Technology. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD) - Ho Chi Minh City , 431-435 (2018)

  14.

  Quoc Kien VO, Hiep Chi LE. Theoretical and experimental study on humidification-dehumidification desalination system . THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY - Ho Chi Minh City , 141 (2017)

  15.

  Quoc Kien VO, Hiep Chi LE, Tuyen Van NGUYEN. Analyzing the heat and mass transfer in the humidifier of the humidification-dehumidification desalination system by numerical method. The 4th international conference on sustainable energy "Innovation For a Green Future" - Ho Chi Minh , 103-109 (2015)

  16.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp. Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Ban Đầu Hệ Thống Khử Muối Bằng Phương Pháp Phun Tách ẩm. The 3rd international conference on sustainable energy "RISE towards a Green Future" - Hồ Chí Minh , 347-354 (2013)

  17.

  Lê Chí Hiệp, Võ Kiến Quốc, Nguyễn Việt Phong. SOME FIRST RESULTS ON SEAWATER DESALINATION SYSTEM BASED ON HUMIDIFICATION-DEHUMIDIFICATION INTEGRATED WITH PARABOLIC TROUGH SOLAR COLLECTOR. The 6th AUN/SEED-Net Regional Conference on Energy Engineering RCEneE - Bangdung , 179-193 (2013)

  18.

  Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp. Tiềm Năng Ứng Dụng Máy Lạnh Hấp Thụ NH3-H2O Loại Gián Đoạn Để Sản Xuất Nước Đá Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. The 3rd international conference on sustainable energy "RISE towards a Green Future" - Hồ Chí Minh , 355-361 (2013)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll