Nguyễn Đức Hoàng

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 119
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1984
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  - Điều khiển tự động
  - Kỹ thuật đo lường
  - Các thuật toán điều khiển tối ưu phỏng sinh học (GA, DE, PSO, SFLA).
  - Lý thuyết điều khiển thích nghi, mờ.
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
  Tham gia đề tài "Xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh y khoa tại Bệnh viện đa khoa" 2020-2022, đã nghiệm thu. Ngoài ra, có các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học, như sau:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Duc Hoang Nguyen. A Comparison of Fast Kurtogram and SFLA based-ED Techniques for Bearing Fault Detection. International Journal of Computer Applications (IJCA) - 183, (2019) -ISBN/ISSN: 0975 - 8887

  2.

  Duc Hoang Nguyen. Dynamic Parameter Identification of UP6 Robot Manipulator using SFLA. International Journal of Computer Applications - 182(27), 34-39 (2018) -ISBN/ISSN: 0975 - 8887

  3.

  Duc Hoang Nguyen. Comparison among five bio-inspired optimization techniques for designing hybrid optimization algorithms. International Journal of Computer Applications - Volume 179 - Number 2, 20-25 (2017) -ISBN/ISSN: 0975 - 8887

  4.

  Duc Hoang Nguyen. A Comparison of DE and SFLA Optimization Algorithms in Tuning Parameters of Fuzzy Logic Controller . International Journal of Computer Applications - Volume 156 – No 11, 17-22 (2016) -ISBN/ISSN: 0975 – 8887

  5.

  Duc Hoang Nguyen. A Hybrid SFL-Bees Algorithm. International Journal of Computer Applications - Volume 128 – No.5, 13-18 (2015) -ISBN/ISSN: 0975 – 8887

  6.

  Duc Hoang Nguyen, Manh Dung Ngo. Comparing convergence of PSO and SFLA optimization algorithms in tuning parameters of fuzzy logic controller. Lecture Notes in Electrical Engineering of Springer “AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences” - 371, 457-468 (2015) -ISBN/ISSN: 1876-1100

  Hội nghị quốc tế

  7.

  Thai-Hoang Huynh, Duc-Hoang Nguyen. Fuzzy Controller Design Using A New Shuffled Frog Leaping Algorithm. ICIT'09 - Gippsland , 1 - 6 (2009)

  8.

  Duc-Hoang Nguyen, Thai-Hoang Huynh. A SFLA-Based Fuzzy Controller for Balancing a Ball and Beam System. IEEE-ICARCV - Hanoi , 1948 - 1953 (2008)

  Hội nghị trong nước

  9.

  Duc-Thanh Nguyen, Phuong-Ha Nguyen, Xuan-Bac Nguyen, Duc-Hoang Nguyen. Controlling Speed of DC Motor Using Pole Placement Self-Tuning Regulator Algortithm. IFOST2009 - HCM , 156-161 (2009)

  10.

  Nguyen Duc Hoang, Bui Thanh Huyen. Application of self-tuning controller using pole assignment method in controlling electric oven. ISEE2007 - HCM , 48-53 (2007)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll