Lê Thị Thúy

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 625
Địa chỉ thường trú: Khoa Quản lý Công nghiệp - B10, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 15-08-1988
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính:
  - Công nghệ Thực phẩm
  - Tổng hợp và tách chiết chất màu nhạy sáng, chất màu tổng hợp và tự nhiên ứng dụng trong công nghệ hóa học và thực phẩm. Tách chiết, trích ly các hợp chất tự nhiên ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm
  - Thực phẩm, dược phẩm; Các kỹ thuật phân tích sắc ký, khối phổ; Kỹ thuật siêu tới hạn: trích ly, tạo hạt
   
  Đề tài khoa học:
   
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Synthesis and Structural Optimization of Functional Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells2106-2018Chủ nhiệmHọc viên CH + NCSx
  2.Sử dụng phụ phẩm ngành công nghiệp thực phẩm để sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm có giá trị gia tăng2020-2025Tham gia

  3.Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo hệ thống đo lường nước thông minh2020-2022Tham giaBộ-ĐHQG-Sở
  4.Nghiên cứu sản xuất bột trà xanh giàu Polyphenol, Cafein, EGCG từ lá cây trà và ứng dụng trong mỹ phẩm, thực phẩm2019-2021Tham giaBộ-ĐHQG-Sở
  5.Phát triển công nghệ chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng led2018-2019Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  6.Xây dựng quy trình sản xuất biodiesel từ dầu hạt cao su sử dụng methanol siêu tới hạn và quy trình phân tích thành phần sản phẩm biodiesel sử dụng GC/MS2015-2015Tham gia
  x
  7.Nghiên cứu thành phần và tính chất của bio-oil sau quá trình nhiệt phân và ngưng tụ của tre phế thải2014-2015Tham giaHọc viên CH + NCSx
  8.Nghiên cứu tích hợp hệ thống khí hóa sinh khối dùng cho phát điện quy mô pilot2013-2014Tham gia
  x
  9.Ứng dụng kỹ thuật siêu tới hạn trong tạo hạt kích thước nano và submicro cho một số loại dược phẩm2013-2014Chủ nhiệmCơ sởx
  10.Nghiên cứu điều kiện phân tích vi lượng kháng sinh nhóm microlid với máy HPLC/UV, GC/MS mới trang bị tại PTN Trọng điểm CNHH và Dầu khí ĐHQG-HCM2013-2014Tham giaCơ sởx
  11.Nghiên cứu tạo hạt vật liệu kích thước nano và sub-micro dược sử dụng chất lỏng siêu tới hạn 2013-2015Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  12.Nghiên cứu quá trình lên men tạo ra bio-hydro từ chất thải công nghiệp khoai mỳ2013-2015Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Le Thi Thuy, Phuong Ho, Le Quoc Bao, Rajesh Cheruku, Hyun-Jun Jo, Suresh Thogi. Effect of Anchoring Group in Anthracene/ Thiophene-Bridged Triphenylamine-Based Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells. Journal of Nanoscience and Nanotechnology - Vol. 17, 1-8 (2017) -ISBN/ISSN:
  Tạp chí trong nước
  2.Lê Thị Thùy Trang, Trần Thị Tửu, Lê Thị Thúy, Hoàng Minh Nam, Ngô Mạnh Thắng. Chuyển hóa 2-naphthol trong nước do chiếu xạ gamma, UVC và chiếu sáng mô phỏng mặt trời. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Tập 52- Số 4B, 316 (2014) -ISBN/ISSN:
  3.Đào Công Thanh, Lê Thị Thúy, Trần Tấn Việt . Phát triển phương pháp phân tích xác định thành phần và tính chất của bio-oil thu nhận từ khí hóa tre phế thải trên quy mô pilot bằng GC/MS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Tập 52- Số 4A, 54 (2014) -ISBN/ISSN:
  Hội nghị quốc tế
  4.Vu Thi Anh Linh, Le Thi Thuy, Huynh Minh Kha, Le Thi Kim Phung. Sub-micron ibuprofen partical forming using rapid expansion of supercritical solution (RESS). ISCE 2013 - Hồ Chí Minh , 408 (2013)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll