Thiết bị giảm khối lượng chất thải hữu cơ

( 226 đánh giá ) 187 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Tập đoàn Mikuniya

Thiết bị sử dụng quá trình phân hủy lên men hiếu khí nhiệt độ cao.

 • Giảm khối lượng chất thải hữu cơ: Thiết bị Mishimax chuyên giảm khối lượng chất thải hữu cơ thông qua quá trình phân hủy sinh học hiếu khí ở nhiệt độ cao. Khối lượng chất thải giảm hơn 90% trong 24 giờ nhờ tăng cường quá trình phân hủy sinh học và bay hơi. Để xử lý, chất thải hữu cơ và dăm gỗ được kết hợp trong bể lên men (dăm gỗ được sử dụng làm chất mang). Chất thải hữu cơ và dăm gỗ được khuấy trộn bằng không khí để kích hoạt các vi khuẩn hiện có trong bể. Dăm gỗ thu được từ việc tỉa thưa rừng được sử dụng làm chất mang vì gỗ tuyết tùng có cấu trúc xốp và thích hợp cho vi khuẩn bám vào. Môi trường phân hủy được chuẩn bị bằng cách điều chỉnh mức oxy, nhiệt, nước và độ pH một cách thích hợp tùy theo môi trường của địa điểm lắp đặt. Trong bể Mishimax, vi khuẩn tự nhiên được sử dụng, cho phép giảm thể tích một cách an toàn và đảm bảo.
   
  Giảm lượng khí thải CO2: Do Mishimax phân hủy sinh học chất thải hữu cơ tại chỗ nên không cần phải vận chuyển chất thải đi xử lý. Do đó, lượng khí thải CO2 liên quan đến vận tải cơ giới không được tạo ra. So với phương pháp đốt thông thường, Mishimax có thể giảm khoảng 62% lượng khí thải CO2 bằng cách phân hủy sinh học chất thải hữu cơ tại chỗ.
   
  Hệ thống tái chế tài nguyên: Hơn nữa, có thể tiếp tục bổ sung chất thải hữu cơ vào bể lên men Mishimax hàng ngày trong sáu tháng. Sau sáu tháng, nồng độ nitơ và phốt pho trong cặn hữu cơ trong bể sẽ đạt khoảng 8%. Dư lượng được phân tích để đảm bảo an toàn và sau đó được đăng ký làm phân bón. Sau khi thực hiện theo các quy trình này, dư lượng chất thải hữu cơ đã phân hủy sinh học sẽ có thể sử dụng làm phân bón hữu cơ. Đây là hệ thống tái chế tài nguyên do Mishimax cung cấp.

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • - Lượng bùn thải, chất thải thực phẩm, phân gia súc giảm từ 90% trở lên.
  - Có khả năng tái chế tài nguyên.
  - Giảm lượng khí thải nhà kính

  Scroll