Đỗ Thị Ngọc Bích

( 283 đánh giá ) 2421
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1974
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:ThS.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Hóa học
   Vật liệu và luyện kim
   Môi trường
   Công nghệ sinh học
   Công nghệ Nano
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Định giá, đánh giá công nghệ
   Sở hữu trí tuệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll