Hứa Phú Doãn

( 283 đánh giá ) 3474
Địa chỉ thường trú: 33T2 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
Ngày sinh: 1961
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sỹ
Cơ quan công tác:Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị y tế
Chức vụ/ Chức danh: Phó Giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Y học
   Môi trường
   Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Cung cấp và tư vấn các loại máy, trang thiết bị y tế;
  - Tư vấn về môi trường, cung cấp các giải pháp công nghệ xử lý tối ưu nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll