Nguyễn Thị Tuyết Nhung

( 282 đánh giá ) 2484
Địa chỉ thường trú: Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Ngày sinh: 1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Cơ khí
   Môi trường
   Công nghệ thực phẩm
   Trồng trọt
   Thuỷ sản

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll