Trần Hà Hoàng Việt

( 286 đánh giá ) 3020
Địa chỉ thường trú: 50 Đường 21, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Trung tâm dịch vụ KH&CN
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
   Tư vấn lập dự án đầu tư
   Sở hữu trí tuệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Xây dựng tổ chức hoạt động R&D trong DN vừa và nhỏ
  - Tổ chức và quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp
  - Xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ KH&CN
  - Nhu cầu cung ứng chuyển giao và tiếp nhận công nghệ

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll