Trần Thị Vân

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 640
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1964
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) - Khoa Môi trường và Tài nguyên
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Các hướng nghiên cứu chính:
  - Môi trường lao động, sức khỏe, tiện nghi nhiệt
  - Chất lượng nước sông, hồ, vùng bờ biển
  - Thiên tai tự nhiên (hạn hán, lũ lụt, xói lởi bờ, cháy rừng)
  - Giám sát rừng nội địa, rừng ngập mặn
  - Ô nhiễm không khí và các quá trình phát thải (bụi PM10, PM2.5, CO2)
  - Biến đổi khí hậu và đô thị (đảo nhiệt-Heat Island, mưa, ngập lụt)
  - Đô thị hóa và các vấn đề môi trường đô thị 
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Nghiên cứu xác định không gian phân bố chất lượng nước mặt từ dữ liệu vệ tinh, áp dụng cho hồ Dầu Tiếng

  2021-2022

  Chủ nhiệm

  ĐHQG loại C

  2.

  Đánh giá phân bố hàm lượng bụi mịn PM2.5 cho Thành phố Hồ Chí Minh trước nguy cơ ô nhiễm không khí bằng dữ liệu vệ tinh kết hợp quan trắc mặt đất

  2020-2021

  Chủ nhiệm

  Trường

  3.

  Nghiên cứu đánh giá tình trạng tiện nghi nhiệt cho thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận từ kỹ thuật không gian

  2020-2021

  Tham gia

  Trường

  4.

  Phát triển chỉ số chất lượng môi trường tự nhiên đô thị dựa trên tư liệu vệ tinh để đánh giá không gian phân bố hỗ trợ quy hoạch đô thị bền vững

  2019-2020

  Tham gia

  Cơ sở

  5.

  Ứng dụng Viễn thám và dữ liệu thực địa giám sát đất nhiễm mặn tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

  2018-2019

  Chủ nhiệm

  Học viên CH + NCS

  6.

  Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá hạn tổng hợp cho một vùng lãnh thổ

  2018-2019

  Chủ nhiệm

  Trường - Đặt hàng

  7.

  Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhiệt đến đặc trưng mưa đô thị trong chu trình thủy văn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

  2016-2016

  Chủ nhiệm

  Trường - Care

  8.

  Xây dựng hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng Sông Cửu Long

  2015-2017

  Tham gia

  Nhà nước

  9.

  Ứng dụng công nghệ viễn thám đánh giá biến động bề mặt địa hình thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của quá trình đô thị hóa

  2014-2015

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  10.

  Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) trong hoạt động quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương

  2012-2013

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  11.

  Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất các giải pháp bảo vệ

  2012-2014

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  12.

  Nghiên cứu ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  2011-2013

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  13.

  Nghiên cứu ứng dụng viễn thám giám sát chất lượng không khí (thành phần bụi) trên khu đô thị, thử nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh

  2011-2012

  Chủ nhiệm

  ĐHQG loại B

  14.

  Ứng dụng viễn thám nghiên cứu tác động của phát triển đô thị và các thay đổi bề mặt đất đến xu thế khí hậu đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh

  2009-2010

  Chủ nhiệm

  ĐHQG loại B

  15.

  Xây dựng hệ dữ liệu tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Dương phục vụ công tác quy hoạch, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

  2009-2010

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  16.

  Nghiên cứu tác động của quá trình phát triển đô thị đến nhiệt độ bề mặt khu vực đô thị phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp viễn thám và GIS

  2006-2008

  Chủ nhiệm

  Nghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN

  17.

  Ứng dụng viễn thám nhiệt bổ sung thông tin bản đồ thảm phủ một khu vực

  2006-2007

  Chủ nhiệm

  ĐHQG loại B

  18.

  Application of Geoinformatics to Urban Environmental Management in View of Urban Climatology: Case Study in Ho Chi Minh City

  2005-2008

  Chủ nhiệm


  19.

  Thiết kế, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường trên hệ thông tin địa lý (GIS)

  2004-2005

  Chủ nhiệm

  Cơ sở

  20.

  Xây dựng dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững vùng Nhà Bè -Cần Giờ

  2004-2005

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  21.

  Dự án SLIP (Sloping Land Improvement Project) trong Higher Education Link của British Council

  2001-2004

  Tham gia


  22.

  Xây dựng trên MapInfo và quản lý CSDL tài nguyên 2 huyện Cái Nước, Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/25000

  2001-2001

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  23.

  Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến sinh thái con tôm

  2000-2000

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  24.

  Sử dụng phối hợp các tư liệu viễn thám radar và GIS để đánh giá vai trò của điều kiện tự nhiên trong phân bố cây lúa vùng ĐBSCL

  2000-2001

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  25.

  Tiếp cận phương pháp xử lý ảnh Radar trong việc theo dõi sự sinh trưởng cây lúa vùng Củ Chi

  1999-2000

  Chủ nhiệm

  Cơ sở

  26.

  Rice monitoring in Mekong Delta using Radarsat images (VietRice Project)

  1999-2000

  Tham gia


  27.

  Xây dựng hệ thông tin địa lý để quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường tỉnh Cà Mau

  1998-2000

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  28.

  Bước đầu tiếp cận phương pháp xử lý ảnh bằng công nghệ viễn thám

  1996-1997

  Tham gia

  Cơ sở

  29.

  Ứng dụng tin học trong công tác tổng hợp đánh giá thích nghi

  1995-1996

  Tham gia

  Cơ sở

  30.

  “Ứng dụng kỹ thuật GIS để quản lý thông tin bản đồ vùng Đồng Tháp Mười” thuộc dự án “Đánh giá 10 năm phát triển KT-XH vùng Đồng Tháp Mười (1985-1995)”

  1995-1997

  Tham gia

  Nhà nước

  31.

  Điều tra hiện trạng sử dụng đất huyện cần Giờ, tỷ lệ 1/25.000

  1992-1993

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  32.

  Tổng hợp có định hướng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội vùng gò đồi, núi thấp và vùng cát nội đồng ven biện 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế

  1991-1993

  Tham gia

  Nhà nước

  33.

  Đánh giá tổng hợp tiềm năng thiên nhiên vùng ĐBSCL, tỷ lệ 1/250.000

  1991-1992

  Tham gia

  Cơ sở

  34.

  Đánh giá tổng hợp tiềm năng kinh tế tự nhiên và đề xuất bố trí sản xuất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, tỷ lệ 1/25.000

  1990-1991

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

   
  III. Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Nguyen Ngan Ha, Tran Thi Thu Huong, Pham The Vinh and Tran Thi Van. Surface water pollution risk from Viet Nam water quality index (VN-WQI) in Ca Mau city, Mekong Delta. Nature Environment and Pollution Technology - Vol. 20, No. 4, (2021) -ISBN/ISSN: 0972-6268

  2.

  Dinh Thi Kim Phuong, Nguyen Ngan Ha, Tham Thi Ngoc Han, Tran Thi Van. Developing integrated index for evaluating the urban natural environmental quality from remote sensing technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 652, 012019 (2021) -ISBN/ISSN: 1755-1315

  3.

  Van, Tran Thi; Tien, Tran Viet; Toi, Nguyen Duong Lam; Bao, Ha Duong Xuan. Risk of Climate Change Impacts on Drought and Forest Fire Based on Spatial Analysis and Satellite Data. Journal of Proceedings, MDPI Publisher - 2(5), 189 (2018) -ISBN/ISSN: 2504-3900

  4.

  Vu, Nguyen Nguyen; Trung, Le Van; Van, Tran Thi. Development of the Statistical Model for Monitoring Salinization in the Mekong Delta of Vietnam Using Remote Sensing Data and In-Situ easurements. Journal of Proceedings, MDPI Publisher - 2(10, 565 (2018) -ISBN/ISSN: 2504-3900

  5.

  Thi Van, Tran; Hang Hai, Nguyen; Quoc Bao, Vo; Duong Xuan Bao, Ha. Remote Sensing-Based Aerosol Optical Thickness for Monitoring Particular Matter over the City. Journal of Proceedings, MDPI Publisher - 2(7), 362 (2018) -ISBN/ISSN: 2504-3900

  6.

  Han, Tham Thi Ngoc; Hoa, Pham Khanh; Khoa, Ha Bao; Van, Tran Thi. Understanding Satellite Image-Based Green Space Distribution for Setting up Solutions on Effective Urban Environment Management. Journal of Proceedings, MDPI Publisher - 2(10), 570 (2018) -ISBN/ISSN: 2504-3900

  7.

  Van, T.T.; Tran, N.D.H.; Bao, H.D.X.; Phuong, D.T.T.; Hoa, P.K.; Han, T.T.N. Optical Remote Sensing Method for Detecting Urban Green Space as Indicator Serving City Sustainable Development. Journal of Proceedings, MDPI Publisher - 2(3), 140 (2018) -ISBN/ISSN: 2504-3900

  8.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao. Quantifying the relationship between impervious surface and urban heat environment in the Southeast Megalopolis of Vietnam. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) - 10(3), 158-169 (2017) -ISBN/ISSN: 2220-6663

  9.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao, Nguyen Thi Tuyet Mai. Satellite image-based quantitative assessment of surface urban heat island supporting environmental management at the city level. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) - 10(3), 224-234 (2017) -ISBN/ISSN: 2220-6663

  10.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao. Study of the Impact of Urban Development on Surface Temperature Using Remote Sensing in Ho Chi Minh City, Northern Vietnam. Geographical Research - vol 48(1), 86-96 (2010) -ISBN/ISSN: 1745-5863, 1745-5871

  11.

  Dao Kim Nguyen Thuy Binh, Le T.V. Phuong, Ian Douglas, Nguyen Van De, Julia McMorrow, Sarah Lindley,. Local Knowledge and Economic Realities affecting Soil Erosion in the Rach Rat Catchment, Vietnam, Geographical Research. Geographical Research - vol 46(1), 17-26 (2008) -ISBN/ISSN: 1745-5863, 1745-5871

  12.

  Nguyen Van De, Ian Douglas, Julia McMorrow, Sarah Lindley, Dao Kim Nguyen Thuy Binh, Tran Thi Van, L. Erosion and Nutrient Loss on Sloping Land under Intense Cultivation in Southern Vietnam. Geographical Research - vol 46(1), 4-16 (2008) -ISBN/ISSN: 1745-5863, 1745-5871

  13.

  Ho Tong Minh Dinh, Le Van Trung, Tran Thi Van. Surface Emissivity in Determining Land Surface Temperature. International Journal of Geoinformatics - vol 3 (4), (2007) -ISBN/ISSN: 1686-6576

  Tạp chí trong nước

  14.

  Vo Quoc Bao, Tran Thi Van*. An Empirical Relationship between PM2.5 and Aerosol Optical Depth from MODIS Satellite Image for Spatial Simulation over Ho Chi Minh City. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE) - (in press), (2021) -ISBN/ISSN:

  15.

  Nguyễn Hoàng Thông, Lê Xuân Thuyên, Trần Thị Vân*. Kỹ Thuật Giám Sát Tảo Nở Hoa Từ Không Gian. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên - (đã chấp nhận đăng), (2021) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  16.

  Phạm Thùy Dương, Trần Thị Vân*. Biến Động Đường Bờ Huyện Cần Giờ Giai Đoạn 1989-2019. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên - (đã chấp nhận đăng), (2021) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  17.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Dương Lâm Tới, Pham Thị Diễm Huỳnh, Nguyễn Ngân Hà, Hà Dương Xuân Bảo. Đánh giá hạn hán từ tư liệu viễn thám nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất & Môi trường - 4(1), 178-187 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  18.

  Nguyễn Trịnh Đức Hiệu , Nguyễn Hữu Huân, Hoàng Trung Du, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Hải Thi, Nguyễn Kim Hạnh, Trần Thị Vân*. Biến động không gian - thời gian của nhiệt độ nước biển tầng mặt vùng biển Khánh Hòa giai đoạn 2010-2019. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học và Kỹ thuật - 3(4), 531-541 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  19.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Ngân Hà, Hà Quốc Việt, Nguyễn Đình Hoàng Long, Hà Dương Xuân Bảo. Phương pháp đánh giá hạn hán cho một vùng lãnh thổ theo quan hệ nhiệt độ bề mặt và thực vật từ dữ liệu viễn thám. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học và Kỹ thuật - 2(4), 306-315 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  20.

  Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Trần Thị Vân*, Nguyễn Hữu Huân . Biến động bức xạ quang hợp vùng biển Nam Trung bộ từ dữ liệu vệ tinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải - số 30-02/2019, 40-47 (2019) -ISBN/ISSN: 1859-4263

  21.

  Nguyen Hoang Tan Truong, Thi Cam Huong Le, Duong Xuan Bao Ha, Thi Van Tran*. Remote sensing technology-based estimation of atmospheric CO2 concentration to support efforts to reduce greenhouse gas emissions (tiếng Anh). Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE), Doi: 10.31276/VJSTE.61(4).88-94 - 61(4), 88-94 (2019) -ISBN/ISSN: 2525--2461

  22.

  Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Văn Trung, Trần Thị Vân*. Đánh giá xâm nhập mặn vùng cửa sông từ dữ liệu viễn thám kết hợp quan trắc mặt đất. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất & Môi trường - 2(2), 50-55 (2019) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  23.

  Phu Cuong Tran, Thi Van Tran*. Exploiting WebGis technology to build an environmental database to support the environmental management of Ho Chi Minh city (tiếng Anh). Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE), Doi: 10.31276/VJSTE.61(4).76-81 - 61(4), 76-81 (2019) -ISBN/ISSN: 2525-2461

  24.

  Ha Quoc Viet, Nguyen Thuy Tien, Nguyen Ngan Ha, Ha Duong Xuan Bao, Le Thi Cam Huong, Tran Thi Van*. Research on detecting CO2 concentration to support climate change monitoring (tiếng Anh). Tạp chí Xây dựng Việt Nam - 4-2019, 53-57 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  25.

  Vo Quoc Bao, Tran Thi Van. Assessment of PM2.5 dust spatial distribution to support urban green development (tiếng Anh). Tạp chí Xây dựng Việt Nam - 4-2019, 49-52 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  26.

  Ha Duong Xuan Bao, Dang Thi Mai Nhung, Tran Ngoc Xuan Quynh, Vo Quoc Bao, Tran Thi Van. Urban rain characteristics in ho chi minh city from satellite and in-situ data (tiếng Anh). Tạp chí Xây dựng Việt Nam - 4-2019, 35-39 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  27.

  Pham Ngo Khoa, Nguyen Van Tinh, Tran Thi Van. Change of urban land cover and influence on utilities of land resources (tiếng Anh). Tạp chí Xây dựng Việt Nam - 4-2019, 58-61 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  28.

  Nguyen Ngan Ha, Ha Quoc Viet, Nguyen Dinh Hoang Long, Vu Thi Thuong, Ha Duong Xuan Bao, Tran Thi Van*. Drought evaluation on a territory by space technology solution (tiếng Anh). Tạp chí Xây dựng Việt Nam - 4-2019, 40-43 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  29.

  Hồ Thanh Trúc, Trần Thị Vân, Võ Thanh Huy. Ứng dụng viễn thám xây dựng bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét - nghiên cứu cho lưu vực sông Kỳ Lộ, Phú Yên. Tạp chí Xây dựng Việt Nam - 9, 45-47 (2018) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  30.

  Trần Thị Vân, Thẩm Thị Ngọc Hân, Phạm Khánh Hòa. Đánh giá thực trạng không gian xanh – thước đo chất lượng môi trường hướng đến phát triển đô thị xanh cho thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải - 29, 56-63 (2018) -ISBN/ISSN: 1859-4263

  31.

  Trần Thị Vân, Hà Dương Xuân Bảo, Đinh Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đặng Thị Mai Nhung. Đặc điểm môi trường nhiệt và diễn biến đảo nhiệt đô thị bề mặt khu vực bắc thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, NXB trường Đại học Cần Thơ - 49a, 11-20 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-2333

  32.

  Trần Thị Vân, Bùi Thị Thy Ý, Hà Dương Xuân Bảo. Đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị tại vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, NXB Khoa học TN&CN thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - tập 37, số 3, 373-384 (2015) -ISBN/ISSN: 0886-7187

  33.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Phú Khánh, Hà Dương Xuân Bảo. Viễn thám độ dày quang học mô phỏng phân bố bụi PM10 khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường - Tập 30, Số 2, 62-72 (2014) -ISBN/ISSN: 0866-8612

  34.

  Trần Thị Vân, Trịnh Thị Bình, Hà Dương Xuân Bảo. Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm bụi trên khu vực đô thị bằng công nghệ viễn thám nhằm hỗ trợ quan trắc môi trường không khí. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, NXB Đại học Quốc gia TPHCM - tập 15, số M2, 32-47 (2012) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  35.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp viễn thám. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, NXB Khoa học TN&CN thuộc Viện KH&CN Việt Nam - tập 33, số 3, 347-359 (2011) -ISBN/ISSN: 0886-7187

  36.

  Trần Thị Vân. Ứng dụng viễn thám và GIS giám sát đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua các mặt không thấm. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, NXB Đại học Quốc gia TPHCM - tập 14, số M1, 65-76 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  37.

  Trần Thị Vân. Đảo nhiệt đô thị dưới tác động của đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu viễn thám. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường,“Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường”, NXB Đại học Quốc gia TPHCM - tập 13, số M2, 103-117 (2010) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  38.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Kỹ thuật - Công nghệ, NXB Đại học Quốc gia TPHCM - tập12, số 4, 107-120 (2009) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  39.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, NXB Khoa học TN&CN thuộc Viện KH&CN Việt Nam - tập31, số 2, 168-177 (2009) -ISBN/ISSN: 0886-7187

  40.

  Tran Thi Van, Trinh Thi Binh. Application of remote sensing for shoreline change detection in Cuu Long estuary (English). Journal of Science, Earth Sciences, VNU Hanoi Press - vol 25 (4), 217-222 (2009) -ISBN/ISSN: 0866-8612

  41.

  Trần Thị Vân. Đô thị hoá và chất lượng môi trường đô thị từ Viễn thám các Mặt Không thấm: Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, NXB Đại học Quốc gia TPHCM - số 11, 66-78 (2008) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  42.

  Tran Thi Van. Research on the effect of urban expansion on agricultural land in Ho Chi Minh City by using remote sensing method (English). Journal of Science, Earth Sciences, VNU Hanoi Press - vol. 24(2), 16-25 (2008) -ISBN/ISSN: 0866-8612

  43.

  Trần Thị Vân. Ứng dụng viễn thám nhiệt khảo sát đặc trưng nhiệt độ bề mặt đô thị với sự phân bố các kiểu thảm phủ ở TPHCM. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, đặc san Môi trường và Tài nguyên, NXB Đại học Quốc gia TPHCM - số 9, 70-74 (2006) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  44.

  Trần Thị Vân, Lê Xuân Thuyên. Khí hậu và con tôm. Tạp chí Khí tượng thủy văn - số 4(484), 36-43 (2001) -ISBN/ISSN: 0866-8744

  Hội nghị quốc tế

  45.

  Nguyen Quoc Vinh, Tran Thi Van. Resilient Spatial Planning for Drought-Flood Coexistence (‘DFC’): Outlook Towards Smart Cities. Smart and Sustainable Cities and Buildings, printed in book of Springer Nature Publisher, Part II - Wageningen , 27-40 (2020)

  46.

  Pham Ngo Khoa, Nguyen Van Tinh, Tran Thi Van. Change of urban land cover and influence on utilities of land resources . International conference on sustainable design and climate change adaptation, VLU, 10 April - Ho Chi Minh city , 13 (2019)

  47.

  Nguyen Tang Co, Tran Thi Van. Change of vegetation cover and its relationship with environmental factors, a case study on Ly Son island. The 7th Joint Symposium on Chemistry, Environment, Natural Sciences and Technologies (JSCENS-7), 25 October - Ho Chi Minh city , 77-81 (2019)

  48.

  Ha Quoc Viet, Nguyen Thuy Tien, Nguyen Ngan Ha, Ha Duong Xuan Bao, Le Thi Cam Huong, Tran Thi Van*. Research on detecting CO2 concentration to support climate change monitoring. International conference on sustainable design and climate change adaptation, VLU, 10 April - Ho Chi Minh city , 12 (2019)

  49.

  Ha Duong Xuan Bao, Dang Thi Mai Nhung, Tran Ngoc Xuan Quynh, Vo Quoc Bao, Tran Thi Van. Urban rain characteristics in Ho Chi Minh city from satellite and in-situ data. International conference on sustainable design and climate change adaptation, VLU, 10 April - Ho Chi Minh city , 8 (2019)

  50.

  Vo Quoc Bao, Tran Thi Van. Assessment of PM2.5 dust spatial distribution to support urban green development Vo Quoc Bao*, Tran Thi Van. International conference on sustainable design and climate change adaptation, VLU, 10 April - Ho Chi Minh city , 11 (2019)

  51.

  Nguyen Ngan Ha, Ha Quoc Viet, Nguyen Dinh Hoang Long, Vu Thi Thuong, Ha Duong Xuan Bao, Tran Thi Van*. Drought evaluation on a territory by space technology solution. International conference on sustainable design and climate change adaptation, VLU, 10 April - Ho Chi Minh city , 9 (2019)

  52.

  Van, T.; Hai, N.; Bao, V.; Bao, H. Remote sensing-based Aerosol Optical Thickness for monitoring Particular Matter over the city. The 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing, 22 March–5 April - Basel , (2018)

  53.

  Tran Thi Van, N.D.H. Tran, H.D. Xuan Bao, D.T. Thanh Phuong, P.K. Hoa, N.L. Nhat Hanh, T.T.N. Han . Optical remote sensing method for detecting urban green space as indicator serving city sustainable development. The 4th International Electronic Conference on Sensors and Applications, 15–30 November 2017 - Basel , (2017)

  54.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao, Pham Thi Anh My, Tran Lap Phong, Tran Viet Tri. Simulation of river water quality from in-situ data and satellite imagery, focus on organic pollutants. The 2nd International Electronic Conference on Water Sciences, 16–30 November 2017; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 2, 2017 - Basel , (2017)

  55.

  Tran Thi Van, Tran Viet Tien, Nguyen Duong Lam Toi, Ha Duong Xuan Bao. Risk of climate change impacting on drought and forest fire based on the spatial analysis and satellite data. The 2nd International Electronic Conference on Water Sciences, 16–30 November 2017; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 2, 2017 - Basel , (2017)

  56.

  Tran Thi Van, Le Thi Cam Huong, Ha Duong Xuan Bao. CO2 Distribution Situation in The Southern Highlands of Vietnam. International Workshop on Land Use and Emissions in South/Southeast Asia, 15-22 October - TPHCM , (2016)

  57.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao, Nguyen Thi Tuyet Mai, Dang Thi Mai Nhung, Nguyen Huynh Thanh Truc. Spatial analysis on urban heat island in Ho Chi Minh City. International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 12-15 November - Hanoi , 213-217 (2016)

  58.

  Tran Thi Van, Dinh Thi Kim Phuong, Nguyen Thuy Quynh Nhu, Ha Duong Xuan Bao. Application of remote sensing to detect changes in low-lying swamp water under the impact of urbanization. International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 12-15 November - Hanoi , 203-207 (2016)

  59.

  Tran Thi Van, Nguyen Thi Tuyet Mai, Ha Duong Xuan Bao. Remote sensing application for monitoring urban environment quality in case of dust in Ho Chi Minh City. International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 12-15 November - Hanoi , 208-2012 (2016)

  60.

  Vu Thi Thuong, Tran Thi Van. Application of remote sensing to assess the risk of drought for the city. International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 12-15 November - Hanoi , (2016)

  61.

  Le Thanh Van, Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao, Vu Thi Thuong. The temperature vegetation dryness index from satellite image support monitoring drought in a territory. International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 12-15 November - Hanoi , 107-111 (2016)

  62.

  Tran Thi Van, Pham Ngo Khoa, Ha Duong Xuan Bao, Nguyen Van Tinh. Spatial analysis to assess the trend of urban land conversion in the process of urbanization. International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS), 12-15 November - Hanoi , 40-45 (2016)

  63.

  Tran Thi Van, Dinh Thi Kim Phuong, Phan Y Van, Ha Duong Xuan Bao. Detection and Change Evaluation of Surface Topography under Urbanization Process by Remote Sensing in Ho Chi Minh City, Vietnam. 1st International Electronic Conference on Remote Sensing, 22 June to 5 July 2015 - Basel , (2015)

  64.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao. Characteristics of Urban Thermal Environment from Satellite Remote Sensing Data in Ho Chi Minh City, Vietnam. 1st International Electronic Conference on Remote Sensing, 22 June to 5 July 2015 - Basel , (2015)

  65.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao. Evaluate urban thermal environment by remote sensing method to provide additional solutions for urban planning in Hochiminh city. International Symposium GIS-IDEAS, 7-8 December 2014 - Đa Nang , (2014)

  66.

  Tran Thi Van. Monitoring Urban Heat Island in Vietnam and its relation to Air quality with remote sensing. International Workshop on Air Quality in Asia, June 24th-26th - Hanoi , (2014)

  67.

  Tran Thi Van, Bui Thi Thi Y, Ha Duong Xuan Bao. Remote sensing for change detection of surface topography caused by urbanization. International Symposium GIS-IDEAS, 7-8 December 2014 - Da Nang , (2014)

  68.

  Tran Thi Van, Trinh Thi Binh, Ha Duong Xuan Bao. Monitoring Urban Dust Pollution by Using Remote Sensing Method, Case Study in Ho Chi Minh City. The International Symposium GIS-IDEAS 2012, 18-19 October - Ho Chi Minh , 233-238 (2012)

  69.

  Tran Thi Van, Nguyen Hang Hai, Trinh Thi Binh. Urban Change Detection by Relationship of Thermal Properties to Vegetation Indices. The International Symposium GIS-IDEAS 2012, 18-19 October - Ho Chi Minh , 79-84 (2012)

  70.

  Tran Thi Van, Le Van Trung, Hoang Thai Lan. Research On The Change of Urban Surface Temperature Under Impact of Urbanization In Hochiminh City By Using Remote Sensing Data. The 31th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2010), 1-5 November - Hanoi , (2010)

  71.

  Tran Thi Van, Le Van Trung, Hoang Thai Lan. Application of Thermal Remote Sensing in Study on Surface Temperature Distribution of Ho Chi Minh City. The 7th FIG Regional Conference "Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment - Building the Capacity”, 19-22 October - Hanoi , (2009)

  72.

  Tran Thi Van. Relationship of thermal properties and vegetation indices in remote sensing land cover mapping. The 30th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2009), 19-23 October - Beijing , (2009)

  73.

  Tran Thi Van, Trinh Thi Binh. Shoreline Change Detection to Serve Sustainable Management of Coastal Zone in Cuu Long Estuaries. The International Symposium GIS-IDEAS 2008, 4-6 December - Hanoi , (2008)

  74.

  Tran Thi Van. Land Cover Mapping Through Relationship of Thermal Properties and Vegetation Indices. The 14th International Conference and exhibition on GIS, GPS, Remote Sensing and allied technologies and applications (GISpro 2008), 21-23 October - Ho Chi Minh , (2008)

  75.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao. Application of Geoinformatics to Urban Environmental Management in View of Urban Climatology: Case Study In Ho Chi Minh City, Vietnam. The 29th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2008), 10 – 14 November - Colombo , (2008)

  76.

  Tran Thi Van. Stress of Imperviousness on Urban Environment under Urbanization Process: A Remote Sensing Approach. The 7th General Seminar of Core University Program titled “The 4th Seminar on Environmental Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Area”, 27-29 September - Danang , 194-199 (2007)

  77.

  Tran Thi Van, Ha Duong Xuan Bao. Urban Land Cover Change through Development of Imperviousness in Ho Chi Minh City, Vietnam. The 28th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2007), 12 – 16 November - Kuala Lumpur , (2007)

  78.

  Tran Thi Van. Urban expasion and loss of agricultural land of the North of Ho Chi minh City: A GIS and remote sensing approach. The International Symposium GIS-IDEAS 2006, 9-11 November - Ho Chi Minh , 360-364 (2006)

  79.

  Tran Thi Van. Investigating feature of urban surface temperature with distribution of land cover types in Hochiminh city using thermal infrared remote sensing. The 26th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2005), 7-11 November - Hanoi , (2005)

  80.

  Tran Thi Van. Relationship between surface temperature and land cover types using thermal remote sensing, in case of Hochiminh City. The 16th APEC workshop on ocean models and information system for the APEC region, 1-4 November - Ho Chi Minh , 9-1 – 9-3 (2005)

  81.

  Pham Van Cu, Tran Quoc Cuong, Le Xuan Thuyen, Le Thi Viet Phuong, Tran Thi Van, Le Thanh Hoa, Jamie . Rice mapping by SAR in the service of land resources explotation evaluation in Mekong Delta. The Regional Conference on Digital GMS, 26-28 February 2003, Asian Institute of Technology Bangkok - Bangkok , 55-60 (2003)

  Hội nghị trong nước

  82.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Ngân Hà, Hà Dương Xuân Bảo. Đánh giá hạn hán trên địa bàn huyện Di Linh từ dữ liệu viễn thám. Conference on Advanced Researches in the Earth and Environmental Sciences (CAREES 2019), DOI .. - Hồ Chí Minh , 378-381 (2019)

  83.

  Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Vân, Nguyễn Văn Quý, Hồ Đình Bảo. Đánh giá căng thẳng nước thành phố Buôn Ma Thuột từ dữ liệu viễn thám. Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 “ Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững” - Buôn Ma Thuột , (2019)

  84.

  Thẩm Thị Ngọc Hân, Trần Võ Thiên Trang, Trần Thị Vân. Mảng xanh đô thị trong quản lý và phát triển bền vững khu đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 “ Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững” - Hồ Chí Minh , (2019)

  85.

  Trần Phú Cường, Lê Văn Trung, Võ Lê Phú, Trần Thị Vân*. WebGIS chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng GIS toàn quốc 2019 “Phục hồi Rừng và Cảnh quan hướng đến Phát triển bền vững” - Hồ Chí Minh , 589 (2019)

  86.

  Tran Thi Van, Vo Quoc Bao. Satellite data supporting to monitor air quality from PM2.5 indicator (Tiếng Anh). Conference on Advanced Researches in the Earth and Environmental Sciences (CAREES 2019), DOI .. - Ho Chi Minh , 567-570 (2019)

  87.

  Hà Dương Xuân Bảo, Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, Võ Thị Ngọc Anh, Trần Thị Vân, Trần Minh Thuận. Nghiên cứu chất lượng môi trường đô thị thông qua phân vùng không gian tiện nghi nhiệt. Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần IV - Hồ Chí Minh , 45-52 (2018)

  88.

  Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Văn Trung, Trần Thị Vân. Phát hiện xâm nhập mặn ven biển Trà Vinh hỗ trợ nguồn dữ liệu cho việc phát triển kinh tế biển. Hội nghị Chiến lược không gian biển trong xây dựng và phát triển kinh tế biển Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo, (Sách chuyên khảo) - Hồ Chí Minh , 281-291 (2018)

  89.

  Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Trần Thị Vân, Nguyễn Hữu Huân. Đánh giá biến động bức xạ quang hợp trên biển nhằm đóng góp dữ liệu hỗ trợ phát triển kinh tế biển Việt Nam. Hội nghị Chiến lược không gian biển trong xây dựng và phát triển kinh tế biển Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo (Sách chuyên khảo) - Hồ Chí Minh , 103-112 (2018)

  90.

  Hà Dương Xuân Bảo, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trần Thị Vân. Tổn thương vùng bờ biển Bình Định dưới tác động biến đổi khí hậu. Hội nghị Chiến lược không gian biển trong xây dựng và phát triển kinh tế biển Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo, (Sách chuyên khảo) - Hồ Chí Minh , 292-303 (2018)

  91.

  Trần Thị Vân, Trần Việt Tiến. Biến đổi khí hậu và nguy cơ cháy rừng - Thực trạng tại vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Hội thảo "Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL", Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo, (Sách chuyên khảo), 27-7-2017 - Hồ Chí Minh , 59-70 (2017)

  92.

  Trần Thị Vân, Lê Thanh Vân, Hà Dương Xuân Bảo. Công nghệ viễn thám giám sát khô hạn cho một vùng lãnh thổ. Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu (lần thứ XX), Viện KTTV & BĐKH, 17-3-2017 - Hà Nội , 490-495 (2017)

  93.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hà Dương Xuân Bảo. Đảo nhiệt đô thị và bụi PM10 khu vực bắc thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh vệ tinh. Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu (lần thứ XX), Viện KTTV & BĐKH, 17-3-2017 - Hà Nội , 483-489 (2017)

  94.

  Trần Thị Vân, Lê Thị Cẩm Hương, Hà Dương Xuân Bảo. Giải pháp giám sát khí thải gây hiệu ứng nhà kính bằng quan trắc từ tư liệu vệ tinh. Hội nghị Khoa học Lần thứ X, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, 11/11/2016 - TPHCM , (2016)

  95.

  Nguyễn Đăng Huyền Trân, Trần Thị Vân, Bùi Hồng Long, Phạm Minh Thu. Cơ sở phát hiện san hô và cỏ biển vùng vịnh Nha Trang từ tư liệu viễn thám. Hội nghị Khoa học Lần thứ X, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, 11/11/2016 - TPHCM , (2016)

  96.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hà Dương Xuân Bảo, Đặng Thị Tuyết Nhung. Ứng dụng công nghệ vũ trụ trong lĩnh vực môi trường đô thị. Hội thảo thường niên Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ 2016, 16/9/2016 - TPHCM , (2016)

  97.

  Trần Thị Vân, Phạm Ngô Khoa, Hà Dương Xuân Bảo. Biến động đất đai từ mô hình dự báo Markov kết hợp GIS ứng dụng cho khu vực đô thị. Hội nghị Khoa học Lần thứ X, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, 11/11/2016 - TPHCM , (2016)

  98.

  Vũ Thị Thương, Trần Thị Vân. Khảo sát phân bố khô hạn trên thành phố Buôn Ma Thuột từ tư liệu viễn thám. Hội nghị Khoa học Lần thứ X, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, 11/11/2016 - TPHCM , (2016)

  99.

  Ha Duong Xuan Bao, Tran Thi Van, Nguyen Hai Dao, Nguyen Minh Hop, Tran Thi Ha Chau. Research on the formulation process of hazard indentification, risk assessment and risk control of fire and explosion incidents by chemicals. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 66 (2015)

  100.

  Trần Thị Vân, Huỳnh Hữu Mạnh. Không gian hóa độ mặn đất vùng châu thổ từ góc nhìn viễn thám phục vụ quản lý đất đai bền vững. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 33 (2015)

  101.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Hằng Hải. Phát hiện và định lượng phân bố nồng độ bụi PM10 từ ảnh vệ tinh. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 32 (2015)

  102.

  Trần Thị Vân, Huỳnh Hữu Mạnh, Hà Dương Xuân Bảo. Quản lý bền vững đất đai vùng ven biển trước nguy cơ xâm nhập mặn do nước biển dâng từ cách tiếp cận viễn thám. Hội thảo "Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam bộ trước tác động của biến đổi khí hậu", Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo, 15/12 - Hồ Chí Minh , (2015)

  103.

  Trần Thị Vân, Đinh Thị Kim Phượng, Phan Y Vân, Hà Dương Xuân Bảo. Tác động của hoạt động nhân sinh lên sự biến động bề mặt địa hình từ kỹ thuật viễn thám. Hội thảo "Khung pháp lý và các hiệp định hợp tác song phương, đa phương và đảm bảo nhân lực công nghệ vũ trụ ở Việt Nam", Ủy ban vũ trụ Việt Nam - Hồ Chí Minh , (2015)

  104.

  Huỳnh Hữu Mạnh, Trần Thị Vân. Giải pháp công nghệ vũ trụ hỗ trợ phát hiện tình trạng đất nhiễm mặn phục vụ quản lý đất đai bền vững. Hội thảo "Khung pháp lý và các hiệp định hợp tác song phương, đa phương và đảm bảo nhân lực công nghệ vũ trụ ở Việt Nam", Ủy ban vũ trụ Việt Nam - Hồ Chí Minh , (2015)

  105.

  Ha Duong Xuan Bao, Tran Thi Van, Ho Long Dang. Solid waste of leather-footwear industry: the current situation and recycling solutions. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 64 (2015)

  106.

  Ha Duong Xuan Bao, Tran Viet Tri, Tran Thi Van. Threats from construction works at height against safety issues for workers. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 30 (2015)

  107.

  Ha Duong Xuan Bao, Nguyen Ha Hieu Thien, Tran Thi Van. Chemical safety situation in the food processing industries. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 29 (2015)

  108.

  Tran Thi Van, Dinh Thi Kim Phuong, Phan Y Van, Ha Duong Xuan Bao. Remote sensing for monitoring human activities impact on urban terrain surface and flooding in Hochiminh city. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 20 (2015)

  109.

  Huỳnh Hữu Mạnh, Trần Thị Vân. Viễn thám giám sát mặn hóa đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre hỗ trợ quản lý đất đai bền vững. Hội thảo "Sinh viên ngành môi trường các trường Đại học khu vực phía Nam tham gia NCKH lần 6", 05/06/2015 - Đà Lạt , (2015)

  110.

  Đinh Thị Kim Phượng, Phan Y Vân, Trần Thị Vân. Phát triển đô thị tác động bề mặt địa hình thành phố Hồ Chí Minh từ góc nhìn của kỹ thuật viễn thám. Hội thảo "Sinh viên ngành môi trường các trường Đại học khu vực phía Nam tham gia NCKH lần 6", 05/06/2015 - Đà Lạt , 90-95 (2015)

  111.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Ngọc Đồng. Khả năng mô phỏng chất lượng nước mặt bằng kỹ thuật viễn thám. "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14", Phân ban Kỹ thuật và Quản lý môi trường, trường Đại học Bách khoa TPHCM - Hồ Chí Minh , 31 (2015)

  112.

  Trần Thị Vân, Bùi Thị Thi Ý, Hà Dương Xuân Bảo. Giám sát biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị bằng công nghệ viễn thám và GIS, trường hợp tại huyện Nhà Bè và Quận 7. Hội nghị khoa học lần thứ IX trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, 21/11 - TPHCM , 319 (2014)

  113.

  Phạm Hồng Cúc, Trần Thị Vân. Môi trường nhiệt đô thị khu vực phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát từ dữ liệu vệ tinh. Hội nghị Khoa học thường niên Khí tượng Thủy văn, Phân viện Khí tượng thủy văn và Môi trường phía Nam, 19/12 - TPHCM , 36-40 (2014)

  114.

  Trần Thị Vân, Nguyễn Phú Khánh, Hà Dương Xuân Bảo. Ứng dụng viễn thám mô phỏng phân bố bụi PM10 khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị Khoa học công nghệ lần 13 trường ĐH Bách khoa TPHCM, Phân ban Kỹ thuật và quản lý MT, 29-20/10 - Ho Chi Minh , (2013)

  115.

  Trần Thị Vân, Cao Duy Trường, Hà Dương Xuân Bảo, Trịnh Thị Bình, Trần bảo Trân, Nguyễn Thị Thái Hòa. Ứng dụng GIS kết hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp tỉnh, áp dụng cho tỉnh Bình Dương. Hội nghị GIS toàn quốc 2012, 29/10 - Ho Chi Minh , 256-264 (2012)

  116.

  Trần Thị Vân, Trịnh Thị Bình. Giám sát tai biến địa chất dải đất ven bờ biển bằng công nghệ vũ trụ. Hội nghị khoa học và Công nghệ lần 1 trường Đại học TNMT TPHCM, 29/10 - Ho Chi Minh , 331-337 (2012)

  117.

  Trần Thị Vân, Cao Duy Trường, Trịnh Thị Bình, Hà Dương Xuân Bảo. Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Hội nghị khoa học và Công nghệ lần 1 trường Đại học TNMT TPHCM, 29/10 - Ho Chi Minh , 564-572 (2012)

  118.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám. Hội nghị Khoa học công nghệ lần 11 trường ĐH Bách khoa TPHCM, Phân ban Địa tin học, 21-23/10 - Ho Chi Minh , 584-590 (2009)

  119.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh qua các bề mặt không thấm. Hội nghị Khoa học công nghệ lần 11 trường ĐH Bách khoa TPHCM, Phân ban Địa tin học, 21-23/10 - Ho Chi Minh , 578-583 (2009)

  120.

  Trần Thị Vân. Tiếp cận phương pháp xử lý ảnh Radar trong việc theo dõi sự sinh trưởng cây lúa. Hội nghị Khoa học công nghệ lần 8 trường ĐH Bách khoa TPHCM, Phân ban Trắc địa bản đồ, 25-26/02 - Ho Chi Minh , (2002)

  121.

  Nguyễn Thanh Hùng, Trần Thị Vân, Võ Đình Tất Hoàn, Lê Thanh Hòa. Ứng dụng kỹ thuật GIS trong quản lý thông tin tài nguyên và môi trường. Hội nghị khoa học vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên, 21-22/08 - Nha Trang , (1997)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll