Lê Văn Trung

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 821
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1959
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Các hướng nghiên cứu chính:
  - Hệ thống thu thập ảnh độ phân giải cao dựa trên công nghệ máy bay không người lái (UAV)
  - Ứng dụng viễn thám trong giám sát môi trường
  - Tích hợp viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
  - Thành lập ATLAS điện tử.
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thành phố Cần Thơ

  2016-2017

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  2.

  Giải pháp tổng thể ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  2016-2017

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  3.

  Đánh giá biến động sử dụng đất, sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và GIS ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

  2015-2016

  Chủ nhiệm

  ĐHQG loại C

  4.

  Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng Sông Cửu Long (MGIS)

  2015-2018

  Chủ nhiệm

  Nhà nước

  5.

  Phát triển công cụ quản lý lưới điện trên công nghệ GIS SERVER

  2012-2013

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  6.

  Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin quỹ đất, Tỉnh Tiền Giang

  2011-2012

  Chủ nhiệm

  Trường - Đặt hàng

  7.

  Nghiên cứu giải pháp WebGIS mã nguồn mở cung cấp thông tin nhà đất

  2010-2011

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  8.

  Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên đất đai Tỉnh KonTum

  2007-2009

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  9.

  Ứng dụng kỹ thuật InSAR vi phân phân tích biến dạng lún của TP.HCM

  2006-2008

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  10.

  Ứng dụng GIS quản lý đất đai Tỉnh Lâm Đồng

  2005-2007

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  11.

  Xây dựng công cụ để theo dõi diễn biến đường bờ kênh rạch trên địa bàn TP.HCM phục vụ công tác chống ngập

  2005-2006

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  12.

  Ứng dụng Viễn thám & GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long

  2003-2004

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  13.

  Nghiên cứu khả thi hệ thống thông tin địa lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm- Tp. Hồ Chí Minh

  2003-2004

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  14.

  Thành lập hệ thống tích hợp thông phục vụ quản lý đô thị thành phố Đà Lạt

  2003-2005

  Chủ nhiệm

  Tỉnh - Thành phố

  15.

  Nghiên cứu hệ thống tích hợp Viễn Thám & GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ công tác quản lý đô thị

  2001-2003

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

   
  III. Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Le Van Trung, Le Ngoc Lam, Dao Minh Tam. WEB GIS AND REMOTE SENSING SOLUTIONS FOR MONITORING AND THEMATIC MAPPING IN THE MEKONG DELTA REGION. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science - 652, (2021) -ISBN/ISSN: doi:10.1088/1755-1315/652/1/012023

  2.

  Anh Cao , Miguel Esteban , Motoharu Onuki , Kiet Nguyen , Danh Thao Nguyen , Van Trung Le. Decoupled formal and informal flooding adaptation and conflicts in coastal cities: A case study of Ho Chi Minh City. Ocean and Coastal Management - 209, (2021) -ISBN/ISSN: 0964-5691

  3.

  Le Van Trung, Nguyen Huu Nhat, Mai Cong Nhut. UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) APPLICATION FOR UPDATING OF URBAN DATABASE. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science - 652, (2021) -ISBN/ISSN: doi:10.1088/1755-1315/652/1/012011

  4.

  Hung Pham, Trung Le Van, Phu Vo Le, Hung Duong Cong, and Md. Mostafizur Rahman. Vulnerability Assessment of Water Resources Using GIS, Remote Sensing, and SWAT Model – A Case Study: The Upper Part of Dong Nai River Basin, Vietnam . International J. of River Basin Management - DOI:10.1080/15715124.2021.1901729 , (2021) -ISBN/ISSN: 1814-2060

  5.

  Pham Hung; Vo Le Phu; Le Van Trung; Olivier Paul A.. Water balance changes in the upper part of Dong Nai river basin. Journal Vietnamese Environment - 02, (2020) -ISBN/ISSN: 2193-6471

  6.

  Phung Hoang-Phi, Nguyen Lam-Dao , Cu Pham-Van, Quang Chau-Nguyen-Xuan, Vu Nguyen-Van-Anh , Sridhar Gummadi and Trung Le-Van. Sentinel-1 SAR Time Series-Based Assessment of the Impact of Severe Salinity Intrusion Events on Spatiotemporal Changes in Distribution of Rice Planting Areas in Coastal Provinces of the Mekong Delta, Vietnam. Remote Sensing - Volume 12, Issue 19, (2020) -ISBN/ISSN: 3196

  7.

  Hung Pham, Van Trung Le, Le Phu Vo. Remote sensing applications for analysing the impacts of land cover changes on the upper part of the Dong Nai river basin. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering - No 1, Vol. 61, 74-81 (2019) -ISBN/ISSN: 2525-2461

  8.

  Nguyen Nguyen Vu , Le Van Trung and Tran Thi Van. Development of the Statistical Model for Monitoring Salinization in the Mekong Delta of Vietnam Using Remote Sensing Data and InSitu Measurements. The 1st International Electronic Conference on Geosciences (IECG 2018) - 2, 2, 565 (2018) -ISBN/ISSN: 2504-3900

  9.

  Le Van Trung, Dao Minh Tam. Web GIS Solution for monitoring the forest-cover in The Mekong Delta, Vietnam. Journal of Geographic Information System - 10, (2018) -ISBN/ISSN: 2151-1950

  10.

  Hung Pham, Rahman Md. Mostafizur, Nguyen Cong Nguyen, Phu Le Vo, Trung Le Van, Huu Hao Ngo. Assessment of surface water quality using the water quality index and multivariate statistical techniques – A case study: The upper part of Dong Nai river basin, Vietnam. Journal of Water Sustainability - 7, 225-245 (2017) -ISBN/ISSN: 1839-1516

  11.

  Ho Tong Minh Dinh, Le Van Trung, Le Toan Thuy. Mapping Ground Subsidence Phenomena in Ho Chi Minh City through the Radar Interferometry Technique Using ALOS PALSAR Data. Remote Sensing - Volume 7, 8543-8562 (2015) -ISBN/ISSN: 2072-4292

  12.

  Nguyen Lam-Dao, Thuy Le Toan, Armando Apan, Alexandre Bouvet, Frank Young, and Trung Le-Van. Effects of changing rice cultural practices on C-band synthetic aperture radar backscatter using Envisat advanced synthetic aperture radar data in the Mekong River Delta. Applied Remote Sensing - 3, (2009) -ISBN/ISSN: 1931-3195

  13.

  Eihan Shimizu, Morito Tsutsumi and Le Van Trung. Generalization Techniques for Layered Neural Networks in the Classification of Remotely Sensed Images. Japan Society of Civil Engineers - 12, 95-104 (1999) -ISBN/ISSN: 1880-8751

  Tạp chí trong nước

  14.

  Hoàng Phi Phụng, Lâm Đạo Nguyên, Nguyễn Văn Anh Vũ, Lê Văn Trung. Giám sát diện tích canh tác lúa theo mùa vụ tại Đồng bằng Sông Hồng sử dụng dữ liệu viễn thám radar. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - 8, 97-102 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-4581

  15.

  Lê Văn Trung, Trần Thị Vân, Nguyễn Nguyên Vũ. Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát xâm nhập mặn sông Cửu Long. Khoa học và Công Nghệ Viêt Nam - Số 3 Tập 61, 22-26 (2019) -ISBN/ISSN: 1859-4794

  16.

  Lan Nguyen Hoang My, Chung Nguyen Kim, Phu Vo Le and Trung Le Van. Sustainable Urban Drainage System - Adaptive approach to urban flood risk management in a developing city of Ho Chi Minh City. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam - 4-2019, 17-22 (2019) -ISBN/ISSN: 0866-8762

  17.

  Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Văn Trung, Trần Thị Vân. Đánh giá xâm nhập mặn vùng cửa sông từ dữ liệu viễn thám kết hợp quan trắc mặt đất. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - Tập 2, số 2, 50-55 (2019) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  18.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Tăng Có. Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh SENTINEL-1 trong giám sát lún mặt đất tại TP. Hồ Chí Minh. Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM - M1, (2018) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  19.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Nguyên Vũ. Ứng dụng Viễn thám và GIS đánh giá xu thế đô thị hóa tại thành phố Cần Thơ. Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM - Số 1, Tập 2 , 57-62 (2018) -ISBN/ISSN: 2588-1078

  20.

  Lê Văn Trung , Đào Minh Tâm . Giải pháp WEB GIS trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Vĩnh Long . Tài Nguyên và Môi Trường - 15, (2018) -ISBN/ISSN: 1859 - 1477

  21.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Nguyên Vũ. Ứng dụng Viễn thám trong phân tích xu thế thay đổi lớp phủ mặt đất của tỉnh An Giang. Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường - 15, (2018) -ISBN/ISSN: 1859 - 1477

  22.

  Lê Văn Trung; Nguyễn Thi Kim Hoàng; Nguyễn Thị Ngọc Anh. Giải pháp GIS và Viễn thám trong thành lập bản đồ xói mòn đất Thành phố Đà Lạt. Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - 01, (2016) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  23.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Thị Phụng. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá xu thế đô thị hóa tại thành phố Cần Thơ. Tài Nguyên và Môi Trường - 24, (2016) -ISBN/ISSN:

  24.

  Nguyễn Hữu Nhật, Lê Văn Trung, Lê Trung Chơn. - Using Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for monitoring construction progress of Ho Chi Minh City urban railway project. Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - 17, (2015) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  25.

  Lê Văn Trung, Trần Văn Hùng. Tác động của nước biển dâng đến sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Phát triển khoa học và công nghệ - M1-17, 61-68 (2014) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  26.

  Phạm Hùng, Bùi Nguyễn Lâm Hà, Lê Văn Trung. Ứng dụng GIS và Viễn Thám đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực thượng nguồn hồ thủy điện Đa Nhim. Khoa Học và Công Nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam - 5C Tập 51, 701-709 (2013) -ISBN/ISSN: 0866 - 708X

  27.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Anh Thi. Implementing and evaluating of high resolution remote imaging system using unmanned air vehicle. Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. ĐHQG-HCM - K2 Tập 16, (2013) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  28.

  Lê Văn Trung. Land subsidence and sinkhole hazard assessment in Ho Chi Minh city. Khoa Học và Công Nghệ. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam - 2B Tập 51, (2013) -ISBN/ISSN: 0866 -708X

  29.

  Lê Văn Trung. Giải pháp GIS trong quản lý nước dưới đất khu vực TP.HCM. Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. ĐHQG-HCM - M1 Tập 12, (2012) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  30.

  Lê Văn Trung. Lún mặt đất, nước ngầm và phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh. Khoa Học và Công Nghệ. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam - 5C Tập 49, 306-314 (2011) -ISBN/ISSN: 0866 - 708X

  31.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa ở TP.HCM bằng phương pháp viễn thám. Các khoa học về Trái đất. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam - 3 Tập 33, 347-359 (2011) -ISBN/ISSN: 0866-7187

  32.

  Lê Văn Trung. Ứng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn TP.HCM. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, ĐHQG-HCM - M1 Tập 12 , (2011) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  33.

  Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung. Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt. Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, ĐHQG-HCM - 4, Tập 12 , 107-120 (2009) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  34.

  Lê Văn Trung, Hồ Tống Minh Định. Ứng dụng kỹ thuật InSar trong quan trắc biến dạng lún khu vực TP.HCM. Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. ĐHQG-HCM - 11, (2008) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  35.

  Lê Văn Trung. Ảnh hưởng của dữ liệu huấn luyện trong các thuật toán phân loại ảnh viễn thám. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ. ĐHQG-HCM - 5 Tập 10, 57-62 (2007) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  36.

  Lê Văn Trung, Hồ Tống Minh Định. Ứng dụng kỹ thuật InSar trong xây dựng mô hình độ cao số (DEM). Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ - 11 Tập 7, 57-62 (2006) -ISBN/ISSN: 1859 - 0128

  Hội nghị quốc tế

  37.

  Le Van Trung. Impact of Land Subsidence and Sea Level Rise in The HCM City. Symposium on Chemistry, Environment and Nutural Sciences & Technologies - HCM City , (2019)

  38.

  Lê Văn Trung. The Key Orientation Relating to Remote Sensing applications for Integrated Coastal Management of The Mekong Delta Region. The Third International Conference on Estuarine Coastal and Shelf Studies - ECSS 2017 - Hồ Chí Minh , (2017)

  39.

  Pham Hung, Rahman Md. Mostafizur, Phu Le Vo, Trung Le Van. Estimation of soil erosion risk in The Upper Part of the Dong Nai River basin using RUSLE, GIS and Remote Sensing to Assess Priority Areas for conservation. Proceedings of the International Conference Geo-spatial technologies and Earth Resource (GTER 2017) - Hà Nội , (2017)

  40.

  Le Van Trung, Nguyen Nguyen Vu. Trend of The Impervious Surface Change in Ho Chi Minh City. Conference Title: International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) - Ha Noi , 300-305 (2016)

  41.

  Nguyen Huu Nhat, Le Van Trung, Nguyen Tan Luc, Le Trung Chon. Improvement the horizontal precision for images captured Unmanned Aerial Vehicles (UAV). International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) - Ha Noi , 80-86 (2016)

  42.

  Pham Bach Viet , Pham Thị Mai Thy, Tran Thai Binh, Lam Dao Nguyen, Le Van Trung. Evaluation of horizontal precision of satellite imagery acquired from VNREDSat-1. Conference Title: International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) - Ha Noi , 384-389 (2016)

  43.

  Le Van Trung. GIS Solution for The Mekong Delta (MGIS). International workshop about Appropriate Technology Solutions for Water, Energy and Land Management in the Mekong delta - Càn Thơ , (2016)

  44.

  Le Van Trung. GIS Solution for Natural Resources and Environment Management in The Mekong Delta. The 2nd International Workshop: Solution to adapt to climate change and sustainable development of The Southern Region in VN - Ho Chí Minh , (2016)

  45.

  Le Van Trung, Dao Minh Tam. GIS Solution for The Mekong Delta Management . International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) - Ha Noi , (2016)

  46.

  Le Van Trung. Impacts of the land subsidence on sustainable development of Ho Chi Minh City. Solution to adapt to climate change and sustainable of the Southern region in VietNam - Ho Chi Minh , (2015)

  47.

  Le Van Trung, Pham Thi Mai Thy, Chau Nguyen Ngan Ha. Application of GIS and Remote sensing for assessing the impact of sea level rise in Ben Tre province. International Symposium on GeoInformatics for Spatial - Infrastructure Development In Earth and Allied Sciences (GIS - IDEAS 2014) - Da Nang , 83-89 (2014)

  48.

  Le Van Trung, Vuong Quoc Viet. Impacts of the land subsidence on sustainable urban development . 2nd international engineering symposium - Kumamoto , (2012)

  49.

  Le Van Trung, Phan Dinh Tuan, Le Trung Chon. Geomatics education and R&D activities in Ho Chi Minh University of Technology. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hồ Chí Minh , (2012)

  50.

  Le Van Trung. Managing land subsidence and shinhole in HCM city. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hồ Chí Minh , (2012)

  51.

  Le Van Trung. GIS for mapping land price of the Tien Giang province. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hồ Chí Minh , (2012)

  52.

  Cao Thi Kim Tuyen, Le Van Trung. Solutions for dengue fever control using geographic information technology: case of Tien Giang province, Mekong delta, in Viet Nam. Map Asia - Kuala Lumpur , (2010)

  53.

  Le Van Trung, Dao Minh Tam. Analysis of land subsidence in Ho chi minh city using insar dual sensor Proceedings . International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hà Nội , (2010)

  54.

  Le Van Trung. Outline of the Waterlog and Flood Prevention Solutions in Ho Chi Minh City. The 7th FIG Regional Conference - Hà Nội , (2009)

  55.

  Nguyen Lam-Dao, Dr. Armando Apan, Thuy Le-Toan, Frank Young, Trung Le-Van and Alexandre Bouvet. Towards an Operational System for Rice Crop Inventory in the Mekong River Delta, Vietnam Using Envisat ASAR Data. The 7th FIG Regional Conference - Hà Nội , (2009)

  56.

  Le Van Trung, Ho Tong Minh Dinh. Monitoring Land Deformation Using Permanent Scatterer INSAR Techniques – Case Study: Ho Chi Minh City. The 7th FIG Regional Conference - Hà Nội , (2009)

  57.

  Tran Thi Van, Le Van Trung, Hoang Thai Lan. Application of Thermal Remote Sensing in Study on Surface Temperature Distribution of HCM City. The 7th FIG Regional Conference - Hà Nội , (2009)

  58.

  Ho Tong Minh Dinh, Le Van Trung, Francesco Sarti , Steffen Dransfeld. Measuring land subsidence in Ho chi minh city by means of radar interferometry techniques. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hà Nội , (2008)

  59.

  Nguyen Thanh Minh, Le Van Trung. Primary results in monitoring sea surface temperature (sst) from modis imageries, case study: east sea, Viet Nam. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hà Nội , (2008)

  60.

  Le Van Trung. Ground Surface Deformation Monitoring in Urban Areas by the technology of Remote Sensing and GIS. The Euro-Southeast Asia Cooperation Forum on ITC Research - Brussel , (2008)

  61.

  Nguyen Lam-Dao, Armando Apan, Frank Young, and Trung Le-Van. Effects of changing rice cultural practices on C-band SAR backscatter using ENVISAT ASAR data in the Mekong Delta. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hà Nội , (2008)

  62.

  Le Van Trung, Nguyen Thanh Minh. Mapping land surface temperature (LST) from satellite imageries. case study: Ho Chi minh City. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hồ Chí Minh , (2006)

  63.

  Le Van Trung, Ho Tong Minh Đinh, Tran Thi Van. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. International Symposium on Geomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences - Hồ Chí Minh , (2006)

  64.

  Le Van Trung, Ho Tong Minh Đinh, Van cong quoc Anh. The ability of application of ERS SAR images in Generating DEM Using Insar Technique. The 16th APEC Workshop on Ocean Models and Information System for the APEC Region - Hồ Chí Minh , (2005)

  65.

  Le Van Trung, Ho Tong Minh Đinh, Van cong quoc Anh. DEM Generation Using SAR interferometry Technique based on ERS SAR images . The 26th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) - Hà Nội , (2005)

  66.

  Van cong quoc Anh and Le van Trung. The integration of GPS and GIS to correct DEM data of Aster image. Proceedings of VN-Japan Conference on GIS-IDEAS - Hà Nội , (2004)

  67.

  Le Van Trung. Layered Neural Network Approach to Land Cover Mapping. International workshop “Mapping from Space” - Hồ Chí Minh , (1998)

  68.

  Le Van Trung and Eihan Shimizu. Generalization Performance Indicators for the Statistical Evaluation of Satellite Remotely Sensed Image Classifications. Japan Conference on Remote Sensing (JSPRS) - Tokyo , (1997)

  69.

  Le Van Trung and Sekimoto . Application of Neural Networks in Satellite Remotely Sensed Image Classifications. Japan Conference on Remote Sensing (JSPRS) - Tokyo , (1997)

  70.

  Eihan Shimizu and Le Van Trung. Data Compression and Color composite for Satellite Remotely Sensed Images. Japan Conference on Remote Sensing (JSPRS) - Tokyo , (1997)

  71.

  Eihan Shimizu and Le Van Trung. On the Architecture of Layered Neural Network for Land Use Classification of Satellite Remote Sensing Image. 17th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) - Colombo , (1996)

  Hội nghị trong nước

  72.

  Trần Ngọc Huyền Trang, Nguyễn Hữu Đức, Lê Văn Trung, Lê Trung Chơn. Đánh giá kết quả xây dựng mô hình số địa hình bằng ảnh chụp từ máy bay không người lái (UAV). Ứng dụng GIS toàn quốc - Hồ Chí Minh , (2020)

  73.

  Nguyễn Hữu Đức, Trần Ngọc Huyền Trang, Lê Văn Trung, Lê Trung Chơn, Nguyễn Hà Trang. Sử dụng Agisoft Metashape và Fusion tạo mô hình số địa hình DTM từ ảnh chụp UAV. Ứng dụng GIS toàn quốc - Hồ Chí Minh , (2020)

  74.

  Đoàn Thị Bích Ngọc, Lê Văn Trung, Lê Trung Chơn. Phân tích biến động đường bờ sông đuống tại khu vực Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh bằng ảnh Sentinel-2A. Ứng dụng GIS toàn quốc - Hồ Chí Minh City , (2020)

  75.

  Lê Ngọc Lãm, Lê Văn Trung, Trần Văn Thịnh. Ứng dụng ảnh Landsat 8 OLI đánh giá độ mặn đất khu vực chịu tác động của biến đổi khí hậu Tỉnh Bến Tre. Ứng dụng GIS toàn quốc - Hồ Chí Minh , (2020)

  76.

  Lê Văn Trung, Huỳnh Văn Hiệp. GIS hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh hướng đến phát triển kinh tế số. Ứng dụng GIS toàn quốc - Hồ Chí Minh , (2020)

  77.

  Phạm Hùng, Lê Văn Trung, Võ Lê Phú.. Phương pháp GIS và Viễn thám trong xác định nhanh đặc điểm của ao, hồ tại khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai. . Ứng dụng GIS toàn quốc - Hồ Chí Minh , 218-224 (2018)

  78.

  Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Văn Trung, Trần Thị Vân. Phát hiện xâm nhập mặn ven biển Trà Vinh hỗ trợ nguồn dữ liệu cho việc phát triển kinh tế biển. Chiến lược không gian biển trong xây dựng và phát triển kinh tế biển Việt Nam - Hồ Chí Minh , (2018)

  79.

  Võ Lê Phú, Lê Văn Trung, Nguyễn Hoàng Mỹ Lan. Đô thị thích ứng nước: Giải pháp quản lý nước đô thị tích hợp trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu. Môi Trường - Các công trình nghiên cứu - Hà Nội , 291 (2018)

  80.

  Phạm Hùng, Võ Lê Phú, Lê Văn Trung. Giải pháp GIS và Viễn thám trong đánh giá tính tổn thương tài nguyên nước mặt lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng. Ứng dụng GIS toàn quốc - Quy Nhơn , (2017)

  81.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Nguyên Vũ. Phát triển giải pháp viễn thám thành lập bản đồ độ mặn của nước trong giám sát mặn tại thành phố Cần Thơ. Ứng dụng GIS toàn quốc - Quy Nhơn , (2017)

  82.

  Phạm Hùng, Hồ Quốc Bảo, Lê Văn Trung. CẢI TIẾN GIẢI PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LỚP PHỦ LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH. Ứng dụng GIS toàn quốc - Huế , (2016)

  83.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Nguyên Vũ. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá xu thế đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng GIS toàn quốc - Huế , (2016)

  84.

  Lê Văn Trung, Nguyễn Nguyên Vũ . Ứng dụng GIS trong phân tích mối tương quan giữa biến động nhiệt độ bề mặt và lớp phủ mặt đất của thành phố Đà Lạt. Ứng dụng GIS toàn quốc - Hà Nội , (2015)

  85.

  Lê Văn Trung. Xu thế mới trong đào tạo ngành Trắc Địa và Bản Đồ. Đào tạo nguồn nhân lực ngành Trắc địa - Bản Đồ. Cơ hội và Thách thức - Hồ Chí Minh , (2015)

  86.

  Phạm Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thảo Vi, Lê Văn Trung. Giải pháp GIS và Viễn thám trong quản lý và kiểm soát . Ứng dụng GIS toàn quốc - Cần Thơ , (2014)

  87.

  Nguyễn Thảo Vi, Lê Văn Trung. Giải pháp GIS và Viễn thám trong lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tại Tp. Hồ Chí Minh. Ứng dụng GIS toàn quốc - Cần Thơ , (2014)

  88.

  Nguyễn Thị Kim Hoàng, Lê Văn Trung. Kỹ thuật Wavelet trong nén ảnh Viễn thám . Ứng dụng GIS toàn quốc - Cần Thơ , (2014)

  89.

  Bùi Nguyễn Lâm Hà, Lê Văn Trung, Bùi Thị Nga. Ước tính sinh khối trên bề măt tán rừng sử dụng ảnh vệ tinh Alos Avnir-2. . Ứng dụng GIS toàn quốc - Đà Nẵng , (2011)

  90.

  Phan Thị Anh Thu, Le Van Trung. Thu nhận Ảnh bằng máy bay không người lái phục vụ công tác thành lập bản đồ. Ứng dụng GIS toàn quốc - Đà Nẵng , (2011)

  91.

  Hồ Thanh Trúc, Lê Văn Trung. Mô hình ứng dụng GIS trong quản lý đất đai Tỉnh Tiền Giang. Ứng dụng GIS toàn quốc - Đà Nẵng , (2011)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll