Máy sắc ký lỏng - hplc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 2051 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Mã CN/TB: CG17363
  - Phân tích dư lượng thuốc BVTV, các chất bảo quản, độc tố vi nấm trong thực phẩm và môi trường, phân tích anion và kation hóa trị 1 và 2 trong nước

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • - Công suất : Tùy theo thiết bị và yêu cầu của khách hàng.
  - Tiêu chuẩn đạt được: þ TCVN ¨ TC nước ngoài
  - Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Có Catalogue đính kèm sản phẩm.

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • - Giá thành đầu tư thấp hơn.

  Scroll