Nông nghiệp

Giải pháp nhà yến IoT tự động

Nhà Yến ổn định về nhiệt độ và ẩm độ sẽ cho chất lượng tổ yến tốt hơn và gia tăng số lượng chim yến nhanh hơn.

Trại nấm ứng dụng IoT

Quản lý trại nấm và lập kế hoạch sản xuất theo phần mềm "Nhật ký canh tác", là cơ sở để thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, nông sản sạch. Trại nấm vận hành theo phương châm tự động hóa, tiết kiệm công lao động.

Trang trại rau thuỷ canh ứng dụng IoT

Quản lý trang trại, lập kế hoạch sản xuất với phần mềm "Nhật ký canh tác", là cơ sở để truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo dõi các thông số môi trường và điều khiển các thiết bị trong nhà rau tự động mọi lúc, mọi nơi.

Vi nhân giống cây trầu bà đế vương sử dụng đèn LED

Quy trình vi nhân giống cây trầu bà đế vương đỏ sử dụng đèn LED do nhóm tác giả Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM nghiên cứu xây dựng, gúp với hệ số nhân giống cao, cho chất lượng cây giống tốt.
 

Hệ thống tưới và châm phân tự động

Đây là một giải pháp nông nghiệp công nghệ cao thuần Việt dành cho các nông trại diện tích từ 2.000m2 đến 3 hecta. Giải pháp đáp ứng tiêu chí 3T (Tiết kiệm - Tinh gọn - Tiêu chuẩn), được chính các kỹ sư trong nước thiết kế nên giúp giảm chi phí đầu tư ở mức thấp nhất.