Chuyên gia tư vấn

PGS. TS. Trần Minh Quang

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG Thành phố.Hồ Chí Minh)
Tư vấn:
- Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục cho các hệ thống khuyến nghị lộ trình học tập, cá nhân hóa đào tạo.
- Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin quản lý giáo dục.
- Hệ thống quản lý học tập - LMS, với sự hỗ trợ của AI nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học.
- IoT và các giải pháp tự động hóa trong giáo dục đào tạo.
- Khoa học dữ liệu, khai phá, phân tích dữ liệu giáo dục.

PGS.TS. Lê Anh Cường

Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Tư vấn:
- Khoa học dữ liệu trong lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong giáo dục.
- Hệ thống nhận dạng văn bản từ ảnh (OCR), hệ thống khai phá văn bản, hệ thống kiểm lỗi chính tả tiếng Việt.
- Hoạch định chiến lược và quy hoạch chuyển đổi số trong giáo dục.
- Giải pháp xây dựng ChatBot trong quản lý giáo dục.
- Tư vấn giải pháp ứng dụng AI phân tích dữ liệu trong chuyển đổi số giáo dục.

Giảng viên chính. Tiến sĩ Nguyễn Đức Danh

Trưởng Khoa Khoa học Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn:
- Công nghệ chuyển đổi số: Lớp học thông minh, Mô hình học trực tuyến.
- Tư vấn giải pháp đánh giá kết quả học tập trực tuyến.
- Giải pháp quản lý tại cơ sở giáo dục: công cụ vận hành, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tư vấn về trang thiết bị phần mềm học liệu cho cơ sở giáo dục.

Tiến sĩ Dương Thị Thúy Nga

Trưởng Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn:
- Khoa học dữ liệu: phân tích trực quan hóa dữ liệu tuyến sinh, quản lý đào tạo.
- Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định các vấn đề trong giáo dục, đào tạo.
- Ứng dụng Big data, Trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục, đào tạo.
- Ứng dụng E-learning trong dạy học.

Tiến sĩ Nguyễn Đặng An Long

Phó hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn:
- Tư vấn chuyển đổi số công tác quản lý, giảng dạy và học tập cấp giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.
- Tư vấn đào tạo trực tuyến, xây dựng thư viện số, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trong nhà trường.
- Giải pháp ERP chuyển đổi số, quản lý giáo dục toàn diện cho các cấp.
- Giải pháp hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tiến sĩ Quan Quốc Đăng

Ủy viên Hội đồng Khoa học. Trợ lý Ban giám đốc
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành đoàn TP. HCM
Tư vấn:
- Xây dựng và phân tích ưu khuyết điểm của các mô hình học trực tuyến.
- Giải pháp đánh giá năng lực tiếp nhận của người học trong đào tạo từ xa.
- Ứng dụng chat GPT và công nghệ thông tin trong truy xuất dữ liệu học tập.
- Các mô hình quản lý công và giám sát công việc trực tuyến trong giáo dục và đào tạo.

Thạc sĩ Phạm Nguyễn Sơn Tùng

Giảng viên Khoa Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐGQG Thành phố Hồ Chí Minh)
Tư vấn:
- Ứng dụng thuật toán vào giảng dạy cấp phổ thông, đại học giúp học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ mới của các tập đoàn lớn (Google, Meta, Amazon, Apple).
- Ứng dụng thuật toán vào giảng dạy để luyện thi Olympic tin học quốc tế.
- Ứng dụng hình thức thi hackathon nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến.
- Giải pháp Blockchain lưu trữ an toàn, minh bạch, chuẩn xác và không thời hạn cho các dữ liệu của trường học.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên Khoa Khoa học Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn:
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình quản lý công, nghiệp vụ hành chính công, giám sát công việc trực tuyến, truy xuất dữ liệu học tập.
- Tư vấn hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục.
- Hệ thống quản lý học vụ, quản lý sinh viên, sắp xếp thời khóa biểu.
- Giải pháp về số hoá, lưu trữ và khai phá tài liệu văn bản trong dạy học.
- Tư vấn phát triển nguồn nhân lực: đội ngũ cán bộ quản lý, phát triển đội ngũ viên chức hành chính giáo dục.