Giới Thiệu

Năm 2020, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc Sở KH&CN TPHCM hỗ trợ các nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giới thiệu sản phẩm và kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chương trình hoàn toàn miễn phí với 3 hoạt động chính: Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại Sàn giao dịch công nghệ, 79 Trương Định, Q1, TPHCM; Tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường; Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của startup trên Cổng thông tin đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ Techport.vn.

Đối tượng hỗ trợ là các startup đã có sản phẩm mẫu và đang trong quá trình tiếp cận thị trường, hoặc đang trong giai đoạn đưa sản phẩm ra thị trường và phát triển thị trường. Được ưu tiên là các nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ hoặc có ứng dụng các công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới như AI, blockchain,…và chuyển đổi số.