Góc Thông Tin

Techmart chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục: Mời đăng ký tư vấn công nghệ và chuyên gia

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành Giáo dục năm 2023 diễn ra từ ngày 30-31/5/2023.

Mời đăng ký tham gia Techmart Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục năm 2023

Techmart Chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo chuyên ngành giáo dục diễn ra trong các ngày 30-31/5/2023 tại Sàn Giao dịch Công nghệ – Techmart Daily, số 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.