Quan Quốc Đăng

( 283 đánh giá ) 891
Địa chỉ thường trú: 1 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành đoàn TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Ủy viên Hội đồng Khoa học. Trợ lý Ban giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Xây dựng và phân tích ưu khuyết điểm của các mô hình học trực tuyến.
  - Giải pháp đánh giá năng lực tiếp nhận của người học trong đào tạo từ xa.
  - Ứng dụng chat GPT và công nghệ thông tin trong truy xuất dữ liệu học tập.
  - Các mô hình quản lý công và giám sát công việc trực tuyến trong giáo dục và đào tạo.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll