Tháp xử lý khí độc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 494 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty CP Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Tiến Lộc

Sản phẩm giải quyết được nhu cầu thực tế, khả năng đầu tư và chi phí vận hành, góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí, cải thiện điều khiện làm việc của người lao động, bảo vệ môi trường không khí trong và ngoài khu vực sản xuất, phòng thí nghiệm.

 • Khí thải của các tủ hút, tủ phá mẫu và khí thải phát sinh khác (do quá trình làm thí nghiệm, xử lý mẫu, chiết rót, lưu trữ hóa chất…) từ các phòng thí nghiệm được tổ hợp quạt hút chịu hóa chất thu gom từ các miệng hút, theo đường ống dẫn và đẩy vào bộ xử lý khí thải.
  a/ Bộ thu gom khí thải:
  Bộ thu gom với một hoặc nhiều đường ống khí thải nối vào, mỗi ống vào được lắp van 1 chiều để chống trào ngược khí qua các đường ống còn lại.
   
   Bộ thu gom có các tấm lọc than hoạt tính có chức năng giảm ồn, lọc bụi, và hấp thụ mùi, các chất hữu cơ.
  b/ Dàn mưa trung hòa và ngưng tụ:
  Dàn mưa dùng dung dịch Bazơ để trung hòa các khí độc vô cơ, hơi Acid và ngưng tụ khí độc
  Dàn mưa được bổ xung khí Ozon để oxy hóa các chất khí có mùi và một số chất hữu cơ
  c/ Bộ tách nước:
  Bộ tách hơi nước, do quá trình dòng khí đi qua tháp mưa mang theo được giữ lại trong bộ này và hồi lưu về thùng chứa hóa chất
  d/ Bộ hấp thụ:
  Bộ lọc hấp thụ dòng khí trước khi thải ra môi trường, dòng khí độc đi qua bộ xử lý được trung hòa, oxy hóa và hấp thụ hoàn toàn. khí sau khi ra khỏi bộ xử lý khí đạt tiêu chuẩn theo QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT sẽ được thải vào môi trường.
  Màng lọc hấp thụ EU (Option) đạt tiêu chuẩn lọc hấp thụ cho hầu hết các dung môi bay hơi dùng trong phòng Lab. Cung cấp kèm theo giấy công bố phù hợp tiêu chuẩn NF x 15-211 Class 2, ISO 9001 version 2008
   
   

  Scroll