Nguyễn Tuấn Anh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 133
Địa chỉ thường trú: 131 Nguyễn Chí Thanh, Q. 5
Ngày sinh: 20/02/1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Đại học Y Dược TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Kỹ thuật viên

  • Y học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn về hướng nghiên cứu:
  - Phát hiện, định lượng và định týp virus / vi khuẩn từ các mẫu bệnh phẩm khác nhau
  - Cơ chế khác thuốc của virus và vi khuẩn
  - Đột biến ở virus và vi khuẩn
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll