Lê Thị Hồng Vân

( 1680 đánh giá ) 463
Địa chỉ thường trú: 43 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1983
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Báo cáo viên

  • Dược học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính
  - Hóa hợp chất tự nhiên: chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc.
  - Phân tích hóa hợp chất tự nhiên: xây dựng quy trình phân tích định tính, định lượng bằng kỹ thuật HPLC/ELSD, HPLC/PDA, UPLC và LC/MS.
  - Tác dụng sinh học của các hợp chất tự nhiên: thử nghiệm in vitro, in vivo đánh giá tác dụng sinh học của các dược liệu và các thành phần hoạt tính.
   
  II. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện
  - 2020 - 2023: "Hoàn thiện quy trình nghiên cứu cao định chuẩn và chế phẩm cao lỏng có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư từ dược liệu Tam thất (Panax notoginseng)" ( Sở Khoa học công nghệ thành phố HCM)
  - 05/2016-05/2018: “Nghiên cứu tác động bảo vệ thận in vitro và in vivo của Sâm Việt Nam và thành phần hoạt tính”, mã số đề tài: 106-YS.05-2015.43.(NAFOSTED)
  - 7/2012-10/2014: “Nghiên cứu kiểm nghiệm chất lượng và đánh giá một số tác dụng sinh học của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv - Araliaceae)”( Chương trình KC-10)
  - 2008-2010: “Nghiên cứu bào chế “Hồng Sâm” từ sâm Việt Nam (Panax Vietnammensis Ha et Grushv.) ( Sở Khoa học công nghệ thành phố HCM)
   
  III. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
  Các bài báo trên tạp chí KHCN thuộc danh sách SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ (ghi rõ số ISSN)
  1. Huy Truong Nguyen, Jung-Eun Min, Nguyen Phuoc Long, Ma Chi Thanh, Thi Hong Van Le, Jeongmi Lee, Jeong Hill Park, Sung Won Kwon: Multi-platform metabolomics and a genetic approach support the authentication of agarwood produced by Aquilaria crassna and Aquilaria malaccensis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 05/2017; 142., DOI:10.1016/j.jpba.2017.04.047
  2. Irene Joy I. dela Peña, Hee Jin Kim, Chrislean Jun Botanas, June Bryan de la Pena, Thi Hong Van Le, Minh Duc Nguyen, Jeong Hill Park, Jae Hoon Cheong: The psychopharmacological activities of Vietnamese ginseng in mice: Characterization of its psychomotor, sedative-hypnotic, antistress, anxiolytic, and cognitive effects. Journal of ginseng research 03/2016; 41(2)., DOI:10.1016/j.jgr.2016.03.005
  3. Thi Hong Van Le, Gwang Jin Lee, Huynh Kim Long Vu, Sung Won Kwon, Ngoc Khoi Nguyen, Jeong Hill Park, Minh Duc Nguyen: Ginseng Saponins in Different Parts of Panax vietnamensis. CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 11/2015; 63(11):950-954., DOI:10.1248/cpb.c15-00369
  4. Jin-Ju Jeong, Thi Hong Van Le, Sang-Yun Lee, Su-Hyeon Eun, Minh Duc Nguyen, Jeong Hill Park, Dong-Hyun Kim: Anti-inflammatory effects of vina-ginsenoside R2 and majonoside R2 isolated from Panax vietnamensis and their metabolites in lipopolysaccharide-stimulated macrophages. International Immunopharmacology 09/2015; 28(1):700-706., DOI:10.1016/j.intimp.2015.07.025
  5. San-Yun Lee, Thi Hong Van Le, Jin-Ju Jeong, Su-Hyeon Eun, Minh Duc Nguyen, Jeong Hill Park, Dong-Hyun Kim: Ocotillol, a Majonoside R2 Metabolite, Ameliorates 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic Acid-Induced Colitis in Mice by Restoring the Balance of Th17/Treg Cells. Journal of Agricultural and Food Chemistry 07/2015; 63(31)., DOI:10.1021/acs.jafc.5b02183
  6. Thi Hong Van Le, Seo Young Lee, Gwang Jin Lee, Ngoc Khoi Nguyen, Jeong Hill Park, Minh Duc Nguyen: Effects of steaming on saponin compositions and antiproliferative activity of Vietnamese ginseng. Journal of ginseng research 07/2015; 39(3).
  7. Thi Hong Van Le, Seo Young Lee, Tae Ryong Kim, Jae Young Kim, Sung Won Kwon, Ngoc Khoi Nguyen, Jeong Hill Park, Minh Duc Nguyen: Processed Vietnamese ginseng: Preliminary results in chemistry and biological activity. Journal of ginseng research 04/2014; 38(2):154-9., DOI:10.1016/j.jgr.2013.11.015
   
  Các kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng kí khác (bài báo quốc tế, trong nước, báo cáo đăng kỉ yếu, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học,…)
  1. Le Thi Hong Van, Nguyen Thi Minh Tam, Bui Xuan Huong, Nguyen Ngoc Khoi, Jeong Hill Park, Nguyen Minh Duc, Isolation of Ginsenoside Isomers from Processed Vietnamese Ginseng by Preparative HPLC, Journal of medicinal materials, 2015.
  2. Le Thi Hong Van, Nguyen Thanh Dat, Nguyen Ngoc Khoi, Jeong Hill Park, Nguyen Minh Duc, Ginsenoside-Rk1 and ginsenoside-Rg5 isolated from processed Vietnamese ginseng, Journal of medicinal materials, 2015.
  3. Le Thi Hong Van, Lê Tuấn Anh, Nguyen Ngoc Khoi, Nguyen Minh Duc, Ginsenoside-Rk3 and ginsenoside-Rh4 isolated from processed Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), Journal of medicinal materials, 2013.
  4. Le Thi Hong Van, Nguyen Thi Minh Thao, Nguyen Ngoc Khoi, Nguyen Duc Tuan, Nguyen Minh Duc, Simultaneous Quantitative Analysis of Major Saponins in Vietnamese Ginseng by HPLC, Journal of medicinal materials, 2012.
  5. Phân lập và thiết lập chất chuẩn M-R2 từ Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Dược học 08/2013 (số 448 năm 53)
  6. Phân lập một số vina-ginsenosid để phục vụ công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm Sâm VN. Tạp chí kiểm nghiệm thuốc, số 3A. 2014, trang 134-139
   
  IV. Đề tài, dự án cấp cơ sở
   


  TT

  Tên đề tài

  Cấp chủ quản

  Người chủ trì

  Năm bắt đầu

  Năm
  nghiệm thu

  Kết quả nghiệm thu

  1

  Khảo sát ảnh hưởng của loại lá và nhiệt độ sấy trên hàm lượng mangiferin trong lá dó bầu (Aquilaria crassna).

  Đại học Y Dược TP.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2014

  2015

  Đạt

  2

  Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tác dụng sinh học của sâm VN theo thời gian chế biến ở 120 oC

  Đại học Y Dược TP.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2013

  2014

  Khá

  3

  Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tác dụng sinh học của sâm VN theo thời gian chế biến ở 120 oC

  Đại học Y Dược TP.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2013

  2014

  Khá

  4

  Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học và tác dụng sinh học của sâm VN chế biến ở 105 oC

  Đại học Y Dược TP.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2013

  2014

  Khá

  5

  Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học từ phân đoạn kém phân cực của Sâm Việt Nam chế biến

  Đại học Y Dược TP.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2012

  2013

  Đạt

  6

  Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học từ phân đoạn phân cực của Sâm Việt Nam chế biến.

  Đại học Y Dược Tp.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2012

  2013

  Đạt

  7

  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời các ginsenosid chính trong saponin toàn phần sâm Việt Nam bằng kỹ thuật HPLC kết hợp đầu dò PDA.

  Đại học Y Dược Tp.HCM

  ThS. Lê Thị Hồng Vân

  2011

  2012

  Đạt

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll