Vũ Thị Quyền

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 546
Địa chỉ thường trú: Phòng 5.03 - Tòa nhà LV, Cơ sở chính, 69/68 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Văn Lang
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học (Khoa Công nghệ)

  • Công nghệ sinh học
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Các Đề Tài, Dự án, Nhiệm Vụ NCKH Tham gia hoặc Chủ trì:
   

  2019 - 2021

  1/ Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu qui trình công nghệ tạo mảng xanh đứng trong các công trình kiến trúc. Đề tài cấp trường. Tgian thực hiện: 20 tháng.

  2/ Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm Dấm tre (Bamboo vinegar) để kiểm soát sâu bệnh hại cây trồng. Đề tài cấp trường. Tgian thực hiện: 12 tháng.

  3/ Tham gia đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian Xanh (KgX) nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) trong đô thị, áp dụng thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bộ KHCN quản lý. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  4/ Tham gia dự án: Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn tại Ecofood Phú Quốc. Công ty EcoFood quản lý. Thời gian thực hiện 24 tháng.

  2017 - 2019  1/ Chủ nhiệm đề tài: Đánh giá vai trò của 3 nguyên tố dinh dưỡng (P, Ca, B) và 3 chất điều hòa sinh trưởng thực vật (Cyt, Ntp, AbA) đến sinh trưởng và ra hoa của lan Dendrobium 9 và 12 tháng tuổi. Ban Quản lý Khu đô thj mới Thủ Thiêm quản lý . Thời gian thực hiện: 12 tháng

  2/ Đồng chủ nhiệm: Điều tra thực vật làm thuốc tại Dự án trồng rừng kết hợp du lịch Sinh thái dưới tán rừng tại Đất Đỏ, Bà rịa Vũng Tàu

  2/ Tham giá dự án: Xây dựng mô hình SX hồ tiêu và măng tây hữu cơ tại xã Suối Mơ, Phú Quốc. Công ty EcoArt. Thời gian thực hiện: 20 tháng.

  2016 - 2017

  1/ Tham gia dự án: Chuyển giao TBKTNN cho các nhóm cây trồng chính của Ecofarm và phát triển cây Cacao hữu cơ kết hợp Du lịch sinh thái tại Phú Quốc. Công ty EcoFarm. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2/ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện qui trình ủ phân compost từ rơm rạ phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững. Hiệp hội Trang trại và làm vườn. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

  2014 - 2016  1/ Tham gia thực hiện đề tài: NC sưu tập trồng vườn cây thuốc tại VQG Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh phục vụ cho yêu cầu bảo tồn và phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2/ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu thời điểm thu hái thích hợp và khả năng chịu rút khô của hạt Neem (Azadirachta indica A.Juss) đến tỷ lệ nảy mầm và hàm lượng dầu trong hạt neem. Đề tài cấp trường. Thời gian thực hiện: 15 tháng.

  2012 - 2014

  1/ Tham gia đề tài: Nghiên cứu ứng dụng CNTT quy hoạch hệ thưc vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sở Giao thông Công chính TP.HCM. Thời gian thực hiện: 12 tháng

  2/ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu sưu tập 20 loài cây gỗ bản địa quí híếm của BRVT. Sở Khoa học và Công nghẹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thực hiện: 24 tháng

  2010 - 2012  1/ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây, hoa thích hợp tạo cảnh quan cho núi Lớn, núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu. Sở Khoa học và Công nghẹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2/ Chủ trì đề tài: Ảnh hưởng của một số nền phân bón và chất điều hoà sinh trưởng thực vật đến năng suất và chất lượng hoa lan Dendrobium Sonia ở vườn sản xuất. Ban Quản lý Khu đô thj mới Thủ Thiêm quản lý . Thời gian thực hiện: 12 tháng.

  2008 - 2010

  1/ Tham gia đề tài: NC khả năng cất trữ hạt giống của 10 loài cây gỗ bản địa quí của KV Tây nguyên và ĐNB. Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian thực hiện: 24 tháng

  2/ Chủ nhiệm: Thiết kế Cảnh quan tuyến đường rừng Sác – Cần Giờ. UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện: 9 tháng

  3/ Tham gia đề tài: Nghiên cứu sản xuất biochar và dấm gỗ từ củi cây keo lai sau khai thác rừng. Công ty CP Giống Lâm nghiệp TƯ. Thời gian thực hiện: 18 tháng

  2006 - 2008

  1/ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến chất lượng cất trữ hạt giống cây Sến mủ (Shorea roxburghii G.Don). Đề tài cấp trường. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

  2/ Tham gia đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu rút khô và ảnh hưởng của điều kiện cất trữ tới sức sống hạt Cẩm liên (Shore siamensis Miq.), Dầu cát (Dipterocarpus costatus Gaertn) và Sến mủ (Shorea roxburghii G.Don). Đề tài cấp trường. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

  3/Tham gia đề tài: Nghiên cứu khả năng cất trữ hạt giống của 10 loài cây bản địa quí của KV Tây nguyên và ĐNB. Đề tài cấp trường. Thời gian thực hiện: 18 tháng.

  2004 - 2006

  1/ Tham gia đề tài: Nghiên cứu trồng rừng phòng hộ chống cát lấp bàu giữ nước ngọt cho dân sống ở khu Lê, Băc Bình, Bình Thuận. Đề tài cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2/ Tham gia đề tài: Khảo nghiệm một số dòng bạch đàn lai nhập từ Trung Quốc tại khu vực Nam Bộ. Đề tài cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2002 - 2004  1/ Tham gia đề tài: Đặc điểm thích nghi cho phát tán và tái sinh của các loài cây ngập mặn. Đề tài cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2/ Tham gia đề tài: Nghiên cứu giá thể làm bầu ươm cây lâm nghiệp vùng Nam Bộ. Đề tài cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

  2000 - 2002

  1/ Đồng chủ nhiệm: Tuyển chọn, thu hái giống và nhân nhanh cây Trám trắng (Canarium album Raeusch) phục vụ trồng rừng tại Lâm Đồng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  1991-1994

  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào nhằm nhân nhanh giống Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt) phục vụ trồng rừng nguyên liệu tại các tỉnh phía Bắc. Đề tài cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 36 tháng.

    
  II. Các công trình khoa học đã công bố (10 năm gần nhất)
  1. Vũ Thị Quyền, Nguyễn Vũ Ngọc Anh & Ngô Thị Kim Phụng, 2019. Effect of vertical garden in the city house to beauty landscaping and green architecture in Ho Chi Minh city. Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-8762), tháng 3/2019.
  2. Vũ Thị Quyền, 2019. Effect of Biochar on Growth, Yield and Quality of Ocimum basilicum and Improvement The Quality of The Acid sulfate Soil in Sen Viet Farm. Hsiuping Journal (ISSN 1817- 2954), Hsiuping University of Science and Technology – Tháng 3/ 2019.
  3. Vũ Thị Quyền, 2019. Ảnh hưởng của phân bón lá TSBio và dấm gỗ đến quá trình sinh trưởng của lan D.sonia ở giai đoạn vườn ươm. Kỷ yếu Khoa học - Công nghệ Sinh học ứng dụng - ĐH Văn Lang, 2019; tr59-70; ISBN 978-604-60-2949-6.
  4. Vũ Thị Quyền & Nguyễn Lương Lâm Anh, 2019. Nghiên cứu thời điểm thu hái thích hợp và khả năng chịu rút khô của hạt Neem (Azadirachta indicaJuss) đến tỷ lệ nảy mầm và hàm lượng dầu trong hạt neem. Kỷ yếu khoa học - Công nghệ Sinh học ứng dụng - ĐH Văn Lang, 2019; tr20-30; ISBN 978-604-60-2949-6.
  5. Vũ Thị Quyền, Trần Thị Hải Yến & Võ Lý Thu Thảo, 2017. Ảnh hưởng của dấm gỗ đến năng suất, chất lượng rau dền và rau muống trồng hữu cơ. Kỷ yếu khoa học: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh bền vững. ISBN 978-604-60-2664-8. Nhà xuất bản nông nghiệp chi nhánh TP.HCM.
  6. Vũ Thị Quyền, 2017.Vai trò của dầu neem (neem oil) và dấm gỗ (wood vinegar) trong việc phòng trừ sâu bệnh hại rau trồng hữu cơ. Sách “Sinh lý thực vật ứng dụng trong Nông nghiệp CNC”- Hội thảo Khoa học Sinh lý Thực vật toàn quốc lần thứ 2, 2017, ISBN 978-604-60-2664-8. NXB Nông nghiệp chi nhánh TP.HCM.
  7. Vũ Thị Quyền và Nguyễn Thị Yến Nhi, 2017. Các loại vi sinh vật đất có trách nhiệm và ứng dụng vào phân bón hữu cơ. Kỷ yếu khoa học: Ứng dụng Công nghệ Sinh học và Công nghệ Bảo quản Nông sản Thế hệ mới trong sản xuất nông nghiệp AN TOÀN – HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG. ISBN 978-604-60-2664-8. NXB Nông nghiệp chi nhánh TP.HCM.
  8. Vũ Thị Quyền, Nguyễn Đăng Nghĩa & Trần Hợp, 2017. Ảnh hưởng của 3 nguyên tố dinh dưỡng (P, Ca, B) và 3 chất điều hòa sinh trưởng thực vật (Cyt, Ntp, AbA) đến sinh trưởng và ra hoa của lan Dendrobium Sonia 9 tháng và 12 tháng tuổi ở giai đoạn sản xuất. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, ISSN 1859 - 1481, số 22/2017, tr. 17-24.
  9. Vũ Thị Quyền, 2016. Vai trò của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật trên nền phân bón hữu cơ và vô cơ đến năng suất, chất lượng hoa lan D.sonia ở giai đoạn sản xuất. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, ISSN 1859 – 1481, số 10/2016, tr.9-18.
  10. Trần Hợp, Vũ Thị Quyền, 2016. Nghiên cứu điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc và xây dựng vườn bảo tồn cây thuốc tại VQG Lò Gò Xa Mát – tỉnh Tây Ninh. Tạp chí Khoa hoc & Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, tháng 11/2016.
  11. Vũ Thị Quyền, 2016. Qui trình ủ phân compost từ rơm rạ phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững. Tạp chí Khuyến nông @. Số 14, tháng 8/2014.
  12. Vũ Thị Quyền, Nghiên cứu ảnh hưởng của ba nguyên tố dinh dưỡng (phốt pho, canxi và bo) đến năng suất và chất lượng hoa lan D.sonia 9 và 12 tháng tuổi ở giai đoạn sản xuất. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 8/2014. ISSN 1859-4581, tr.64-73.
  13. Vũ Thị Quyền, 2014.Thực trạng sản xuất rau quả Vietgap của Công ty CP Rau – Hoa – Quả Núi Xanh. Tạp chí Khuyến nông @. Số 9, tháng 7/2014.
  14. Vũ Thị Quyền, 2014. Ảnh hưởng tương tác của P với Ca và B đến năng xuất và chất lượng hoa lan Dendrobiun Sonia. Sách “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón tại Việt Nam”. ISBN 978-604-60-1615-1. Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 2014.
  15. Vũ Thị Quyền, Nguyễn Đăng Nghĩa và Lê Trường Bình, 2013. Ảnh hưởng của một số nền phân bón và chất điều hoà sinh trưởng thực vật đến năng suất và chất lượng hoa lan Dendrobium. Sách “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón tại Việt Nam” ISBN 978-604-60-0313-7. Nxb Nông nghiệp chi nhánh TP. HCM, 2013
  16. Vũ Thị Quyền, 2013. Qui trình kỹ thuật canh tác rau hữu cơ loài Chùm ngây (Moringa oleifera). Tạp chí Khuyến nông @. Số 3, tháng 3/2013.
  17. Vũ Thị Quyền, 2012. Nghiên cứu sưu tập và bảo quản giống 20 loài cây thân gỗ bản địa quí của Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 6/2012.
  18. Vũ Thị Quyền, Nguyễn Đăng Nghĩa và Lê Trường Bình, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng hỗ tương của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trên một số nền phân bón đối với sự sinh trưởng và phát triển của lan Dendrobium Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, ISSN 1859-4581, số 13/2011, tr.42-46.
  19. Trương Mai Hồng, Vũ Thị Quyền và Tôn Thất Minh, 2010. Nghiên cứu khả năng cất trữ hạt giống của 10 loài cây bản địa quí của KV Tây nguyên và ĐNB. Tạp chí Khoa học – trường ĐH Nông Lâm, số 6, 2010.
  20. Trương Mai Hồng và Vũ Thị Quyền, 2010. Khả năng chịu rút khô và ảnh hưởng của điều kiện cất trữ tới sức sống hạt Cẩm liên (Shore siamensis), Dầu cát (Dipterocarpus costatus Gaertn) và Sến mủ (Shorea roxburghii G.Don). Tạp chí Khoa học – trường ĐH Nông Lâm, số 10, 2010. 

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll