Nguyễn Tử Tuấn Anh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 212
Địa chỉ thường trú: Phòng 406, tầng 4 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử nhân
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc


  • Hóa học
    Y học
    Công nghệ sinh học


  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

– Tư vấn đào tạo hệ thống đảm bảo chất lượng cho phòng thí nghiệm;

– Tư vấn đào tạo hệ thống quản lý chất lượng.

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll