Dịch vụ Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

★★★★☆ ( 46 đánh giá ) 467
Liên hệ: Công ty CP Thiết bị Đo lường 3D Vina
Địa chỉ: Số 5 Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0974692294
Email: 3dvinahieuchuanvasuachua@gmail.com
Tên đơn vị: Công ty CP Thiết bị Đo lường 3D Vina
 • Nhiệt ẩm kế trong nhà máy sản xuất, với sự cần thiết của phương tiện đo độ ẩm việc ứng dụng thiết bị ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, hàng hóa,…. Để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động hiệu quả, phương tiện đo độ ẩm cần được tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn.
   
  Điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn
  Khi tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
  • Nhiệt độ (20 ± 2)°C.
  • Độ ẩm tương đối từ 40% RH đến 70% RH.
  Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn
  Bật sấy phương tiện đo độ ẩm không khí cần kiểm định, hiệu chuẩn theo hướng dẫn vận hành của phương tiện.
  Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn
  Khi tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm không khí, tổ chức thực hiện đúng theo ĐLVN 87:2001 bao gồm các bước sau:
  Bước 1: Kiểm tra bên ngoài
  Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo độ ẩm không khí đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của phương tiện đo, tài liệu và phụ tùng kèm theo.
  Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật
  Kiểm tra hình thái hoạt động bình thường của phương tiện đo độ ẩm không khí theo hướng dẫn vận hành.
  Bước 3: Kiểm tra đo lường
  • Kiểm tra sai số độ ẩm.
  • Kiểm tra thời gian tự ghi.
  Lưu ý: Quy trình này được áp dụng với các phương tiện đo độ ẩm không khí có phạm vi đo từ 0% RH đến 100% RH, độ chính xác từ ±1,5% RH đến ±6% RH.
  Thời hạn kiểm định, hiệu chuẩn
  Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn của phương tiện đo độ ẩm là 1 năm.
   

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
  Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh

  TÌM KIẾM ĐỐI TÁC  Scroll