Nguyễn Đức Danh

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 524
Địa chỉ thường trú: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Giảng viên chính. Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Khoa Khoa học Giáo dục

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Công nghệ chuyển đổi số: Lớp học thông minh, Mô hình học trực tuyến.
  - Tư vấn giải pháp đánh giá kết quả học tập trực tuyến.
  - Giải pháp quản lý tại cơ sở giáo dục: công cụ vận hành, ứng dụng công nghệ thông tin.
  - Tư vấn về trang thiết bị phần mềm học liệu cho cơ sở giáo dục.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll