Sáng chế Bộ đa phân luồng dữ liệu nhận trong vi mạch điều khiển bus mạng khu vực

( 0 đánh giá ) 2876 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: nguyenhungquan

Số bằng/Số đơn: 14323

Ngày cấp bằng/Ngày chấp nhận đơn: 01/01/1900

  • Sáng chế đề cập đến bộ đa phân luồng dữ liệu nhận dùng trong vi mạch điều khiển bus mạng khu vực được sử dụng để phân chia vùng lưu trữ dữ liệu nhận, từ đó phân loại dữ liệu trước khi dữ liệu này được xử lý. Thành phần quan trọng của bộ đa phân luồng dữ liệu nhận là bộ cấu hình đa phân luồng dữ liệu (3a) và bộ phân chia đường điều khiển lưu trữ (3b). Trong đó, bộ phân chia đường điều khiển lưu trữ (3b) có cấu trúc dồn kênh và cổng Or (Multiplexer and Or - MPOR) hoặc cổng And và cổng Or (AND-OR). Giải pháp kỹ thuật này này đảm bảo ba tiêu chí quan trọng sau: Phân loại thô dữ liệu nhận trước khi dữ liệu này được xử lý tiếp bằng cách lưu các dữ liệu có mục đích sử dụng khác nhau trong các vùng bộ nhớ khác nhau. Kết hợp nhiều bộ cho phép và FIFO một cách linh hoạt. Lưu trữ được nhiều thông điệp.
  • Scroll