Hệ thống đo nhiệt lượng OptiMax HFCal

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1206 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Phát hiện các vấn đề về quy trình và an toàn

  OptiMax HFCal là một calorimeter phản ứng tạo ra thông tin lượng tử dưới cả điều kiện nhiệt độ cũng như không đẳng nhiệt. Hệ thống là Plug & Play và sẵn sàng để chạy bất kỳ hoạt động đơn vị desiged tự động - hoặc bằng tay nếu muốn.

  Đo nhiệt lượng dòng nhiệt - Đơn giản và chính xác
  OptiMax HFCal tái sản xuất cung cấp thông tin cho các quy trình đặc trưng và quy mô để đảm bảo chúng an toàn ở quy mô lớn.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
  Precision Heat Transfer Typically +/- 3%
  Accuracy and Precision Specific Heat Typically +/-10%
  Accuracy Heat Flow Isothermal conditions: ± 3 % to 5 %;Non-isothermal conditions: ± 5 % to 10%;Based on comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
  Calorimetry Type Heat Flow
  Mã đặt hàng 30050150

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • An toàn quy trình Toàn diện

  Đo nhiệt lượng phản xạ phát hiện ra các vấn đề an toàn tiềm ẩn hoặc các điều kiện không thể mở rộng và cung cấp thông tin quy trình dưới các điều kiện tương tự như quá trình bằng cách sử dụng dòng nhiệt thời gian thực hoặc lượng nhiệt lượng liệu nóng, bao gồm:
  Hồ sơ nhiệt
  Hóa học chuyển đổi
  Truyền nhiệt

  Mạnh mẽ, đáng tin cậy

  Đo nhiệt độ và phản hồi thông tin về nhiệt động lực dựa trên dòng nhiệt truyền thống hoặc nhiệt lượng kế và phù hợp với nhiều nhiệt độ, áp suất và thể tích. RC1e tối ưu hóa an toàn trong quá trình sản xuất để tránh sự cố trong phòng thí nghiệm và nhà máy.

  An toàn quy trình Toàn diện

  Đo nhiệt lượng phản xạ phát hiện ra các vấn đề an toàn tiềm ẩn hoặc các điều kiện không thể mở rộng và cung cấp thông tin quy trình dưới các điều kiện tương tự như quá trình bằng cách sử dụng dòng nhiệt thời gian thực hoặc lượng nhiệt lượng liệu nóng, bao gồm:
  Hồ sơ nhiệt
  Hóa học chuyển đổi
  Truyền nhiệt

  An toàn quy trình Toàn diện

  Đo nhiệt lượng phản xạ phát hiện ra các vấn đề an toàn tiềm ẩn hoặc các điều kiện không thể mở rộng và cung cấp thông tin quy trình dưới các điều kiện tương tự như quá trình bằng cách sử dụng dòng nhiệt thời gian thực hoặc lượng nhiệt lượng liệu nóng, bao gồm:
  Hồ sơ nhiệt
  Hóa học chuyển đổi
  Truyền nhiệt

  An toàn quy trình Toàn diện

  Đo nhiệt lượng phản xạ phát hiện ra các vấn đề an toàn tiềm ẩn hoặc các điều kiện không thể mở rộng và cung cấp thông tin quy trình dưới các điều kiện tương tự như quá trình bằng cách sử dụng dòng nhiệt thời gian thực hoặc lượng nhiệt lượng liệu nóng, bao gồm:
  Hồ sơ nhiệt
  Hóa học chuyển đổi
  Truyền nhiệt

  Scroll