Nguyễn Hữu Vinh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1780
Địa chỉ thường trú: 300A – Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1992
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chức vụ/ Chức danh:

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) ứng dụng cho phản ứng phân hủy các hợp chất hữu cơ độc hại

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll