Phạm Thị Vân Anh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1895
Địa chỉ thường trú: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1983
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp TP
Chức vụ/ Chức danh:

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll