Hoàng Trọng Minh Quân

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 330
Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Ngày sinh: 1991
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:


  • Công nghệ sinh học

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll