Máy trao đổi hydro-deuterium PAL để phân tích protein

( 227 đánh giá ) 1430 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Axel Semrau GmbH & Co. KG

Giải pháp tự động cho của các thí nghiệm trao đổi hydro-deuterium (HDX) trên protein có thể lặp lại

  • Các thí nghiệm trao đổi hydro / đơteri trên protein phục vụ cho việc thu thập thông tin về cấu trúc của các hợp chất đang được khảo sát. Khó khăn của kỹ thuật này nằm ở việc tuân thủ chính xác thời gian ủ và nhiệt độ cần thiết để có kết quả có ý nghĩa.

    Với H/D-X PAL, tất cả các bước này đều được tự động hóa và do đó thí nghiệm có thể lặp lại. Đặc biệt đối với số lượng mẫu lớn và thời gian ủ lâu, việc lồng ghép các bước như thêm thuốc thử ghi nhãn, ủ, dập tắt và bơm vào hệ thống máy phân tích HPLC-MS được thực hiện tự động bằng phần mềm, rất tiết kiệm thời gian. Tất cả các quy trình có thể được tự động hóa với độ chính xác đến 1 giây.

    Nhiệt độ cho các quá trình riêng lẻ, lưu trữ mẫu và cho van HPLC và cột tách có thể được kiểm soát độc lập trong phạm vi từ 1 - 40°C.

    Hệ thống có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ hệ thống HPLC-MS nào.

    Scroll