Hồ Thanh Nhẩn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 196
Địa chỉ thường trú: 1042 Âu Cơ, Phường 14, quận tân Bình, TP. HCM
Ngày sinh: 1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử nhân
Cơ quan công tác:Công ty TNHH MTV TM & QC Mặt Trăng Đen
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc


  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin


  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
- Thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng sạch

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll