Hồ Thanh Nhẩn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 242
Địa chỉ thường trú: 1042 Âu Cơ, Phường 14, quận tân Bình, TP. HCM
Ngày sinh: 1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử nhân
Cơ quan công tác:Công ty TNHH MTV TM & QC Mặt Trăng Đen
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  - Thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng sạch

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll