Trương Phước Thiên Hoàng

( 282 đánh giá ) 2703
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Nông Lâm TP.. Hồ Chí MInh
Chức vụ/ Chức danh: Nghiên cứu viên

  • Công nghệ sinh học
   Trồng trọt
   Chăn nuôi
   Thuỷ sản

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Nghiên cứu chế tạo CP gây floc và xử lý amoniac trong nuôi thâm canh.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll