Công nghệ giải trình tự, phân tích gen/bộ gen Macrogen (Hàn Quốc)

( 113 đánh giá ) 474 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học

Công nghệ giải trình tự, phân tích gen/bộ gen Macrogen (Hàn Quốc)

 • 1. Giải trình tự Sanger:
  - Giải trình tự tiêu chuẩn: thời gian: 1 – 2 tuần; Mục tiêu: ≤ 1050 bp; Sắp xếp lại miễn phí cho các kết quả không đạt yêu cầu.
  - Giải trình tự phức tạp: thời gian: 1 – 2 tuần; Mục tiêu: giàu G/C, có cấu trúc thứ cấp bất thường, trình tự lặp, siRNA có cấu trúc kẹp tóc, homopolymeric tract (PolyA/PolyG)
  - Nhận dạng: thời gian (1 – 2 tuần); Mục tiêu: vùng trình tự mã hóa cho 16S rRNA, 18S rRNA, vùng ITS, 26S rRNA
  - Phân tích đột biến/SNP/đoạn: thời gian: 2 – 3 tuần;
  2. Giải trình tự thế hệ mới:
  - Giải trình tự toàn bộ bộ gen (4 – 6 tuần)
  - Giải trình tự tế bào đơn: (4 – 6 tuần). Mục tiêu: trình tự RNA, Immune Profiling, Surface Protein Profiling, trình tự ATAC, trình tự CNV.
  - Whole trascriptome sequencing (5 – 7 tuần)
  - Metagenome sequencing: Amplicon – 16S/18S rDNA, ITS region (4 – 6 tuần); Shotgun
  3. Tổng hợp:
  - DNA Oligo/Gene (1 – 4 tuần): standard oligo; duplex oligo; 5’/3’ modification oligo; Dua-labeled oligo; internal modification oligo; đoạn gene hoặc DNA
  - RNA Oligo (1 – 4 tuần): up to 50 bases; chimeric nucleotide (2’O-Methyl-, 2’Fluoro, DNA, LNA); 5’/3’ modification
  - Peptide (1 – 4 tuần): up to 40 aa (> 41 aa); 5’/3’ modification; HPLC Purification

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • - Các sản phẩm tổng hợp DNA Oligo có thể đạt độ tinh sạch > 95%, hàm lượng có thể đạt 1 µmole.
  - Các sản phẩm tổng hợp RNA Oligo có thể đạt độ tinh sạch > 90%, hàm lượng có thể đạt 50 nmole.
  - Các sản phẩm tổng hợp peptide có thể đạt độ tinh sạch ~ 95% và hàm lượng 3 mg, 6 mg, và lên đến >10 mg.

  Scroll