Trần Thị Mỹ Nhung

( 283 đánh giá ) 3554
Địa chỉ thường trú: Công ty Luật TNHH Luật sư Quốc tế
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Công ty Luật TNHH Luật sư Quốc tế
Chức vụ/ Chức danh:

  • Hóa học
   Y học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Sở hữu trí tuệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll