Trần Ngọc Hiệu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 241
Địa chỉ thường trú: 71/20 Thành Thái, Tp Quy Nhơn, , tỉnh Bình Định
Ngày sinh: 19/06/1985
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định
Chức vụ/ Chức danh: Phụ trách phòng

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Sở hữu trí tuệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll