Hệ thống kiểm tra phân loại thẻ - CISS

( 227 đánh giá ) 2117 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ
 •  1. Các thẻ cá thể hóa được cung cấp bởi một hay nhiều khay đựng thẻ đầu vào và được xác định bằng cách đọc dữ liệu điện tử hoặc dữ liệu in trên giấy. . Bằng cách sử dụng chế độ kiểm tra này, tất cả các dữ liệu có thể nhìn thấy được in ra như ảnh, chữ ký và các ký tự OCR có thể được nhận dạng và phù hợp với dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Việc kiểm soát của mỗi thẻ đạt tới 100%  cũng bằng cách xác định dữ liệu điện tử.
  2. Các thẻ được phân loại tùy theo nơi được gửi đến.
  3. Các gói thẻ được buộc lại sau khi đươc tập hợp nhóm và phân loại.  Với mỗi gói thẻ có thể buộc dọc hoặc buộc ngang. Sau đó, hệ thống sẽ in  và đính kèm theo thẻ  nhãn có các thông tin của các thẻ trong mỗi gói và đích đến.
  4. Trong nhiều trường hợp, với phần kiểm chứng được mô tả ở trên, quá trình này được hoàn tất.  Tuy nhiên, có những khách hàng muốn  tự động  in phiếu giao hàng và địa chỉ, hay như việc cho  thẻ và phiếu giao hàng vào phong bì – hoặc vì các lý do an ninh cho vào phong bì nhựa.
  Đối với trường hợp này, hệ thống in phiếu giao hàng, sau đó chuyển thẻ và phiếu giao hàng đó vào phong bì.
  Kiểm soát và đóng gói thẻ.
  Chìa khóa trao tay- Giải pháp cho việc phân phối thẻ gián tiếp.
  Hầu hết các thẻ trên thế giới không được chuyển trực tiếp đến tay khách hàng, mà gửi gián tiếp thông qua các chi nhánh văn phòng. OttoKunnecke giới thiệu giải pháp hoàn hảo cho hệ thống này. Hệ thống CISS kiểm tra việc in ấn và mã hóa các nhóm dữ liệu, buộc và đính nhãn cho gói thẻ theo từng nhánh. Ngoài ra máy in có thể in phiếu giao hàng, đóng gói thẻ cho vào từng phong bì.
  Hệ thống CISS kiểm tra tất cả các dữ liệu điên tử, quang học trên thẻ và xác minh với dữ liệu gốc. Sau đó, các thẻ được phân loại theo các chi nhánh, được buộc lại và dán nhãn với nội dung được in ra và được xếp thành từng chồng. Khi có yêu cầu, phiếu giao hàng được in ra, gộp lại và kết hợp với các chồng thẻ.
  Sau đó, khi thư đã được cho vào phong bì có dán nhãn in địa chỉ của từng chi nhánh thì việc này sẽ dẫn đến tối ưu hóa toàn bộ quy trình. Điều này cho phép khách hàng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn kiểm chứng 100% các sản phẩm.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • + Tốc độ có thể lên tới 6000 thẻ/ một giờ
  + Kiểm tra, đếm số lượng, sắp xếp và phân loại thẻ theo tiêu chuẩn khác nhau.
  + Kiểm tra tất cả các dữ liệu điên tử, quang học trên thẻ; kiểm tra thân thẻ chính xác.
  + 1-n hộp đựng thẻ đầu vào
  + 1-n hộp đựng thẻ đầu ra
  + Nhận dạng vật liệu bằng RFID
  + Khả năng tương thích với tất cả các khay đựng thẻ di động của các hệ thống cá thể hóa truyền thống khác.
  + Mô đun thiết kế mở rộng

  Đặc tính kỹ thuật với kết nối DLC
  + 100% giao thức dữ liệu ( đầu vào- và đầu ra)
  + Kết nối mạng qua DLC
  + Các chức năng dựa trên cơ sở dữ liệu
  + Sắp xếp, phân tách, nhóm thẻ
  + Kiểm chứng, đọc và mức độ phù hợp dữ liệu trên thẻ
  + In nhãn và phiếu giao hàng
  + Giao tiếp với DLC và cơ sở dữ liệu bên ngoài

  Kiểm tra thẻ:
  + Đọc để kiểm chứng số, ký tự, mã vạch, ký tự dập nổi, logo qua video
  + Kiểm chứng thân thẻ ( nhận dạng thiết kế thẻ)
  + Đọc chip ( trên, dưới, không tiếp xúc)
  + Đọc mã hóa từ

  Lựa chọn thêm:
  + Cá thể hóa từ, chip (tiếp xúc hay không tiếp xúc) như thẻ Mifare, in laser và in nhiệt.
  + Độc lập hoặc tích hợp với mạng lưới
  + Kiểm soát chất lượng 100% trước và sau khi cá thể hóa.

  Scroll