Nguyễn Việt Long

( 316 đánh giá ) 2581
Địa chỉ thường trú: 273 An Dương Vương, Quận 5
Ngày sinh: 02/07/1976
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Sài Gòn, TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Vật liệu và luyện kim

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn về:
  - Hệ thống các hạt nano kim loại và lưỡng kim
  - Hệ thống các vật liệu nano oxit
  - Hệ thống các vật liệu nano đa thành phần
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll