Giải pháp Hệ thống tích hợp điện mặt trời hòa lưới có dự trữ

( 227 đánh giá ) 2155 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • - Hệ thống solar On grid (GTSI): Có chức năng sản xuất điện năng từ mặt trời thành  220VAC/50Hz hòa trực tiếp vào điện lưới để sử dụng
  - Hệ thống solar Off grid (ISCB): Có chức năng lưu trữ điện năng từ Mặt trời vào accu và biến đổi thành điện 220VAC/50Hz cung cấp cho  tải ưu tiên khi điện lưới bị cúp như một bộ UPS. Bộ ISCB này sử dụng rất  thuận tiện cho những nơi không có điện lưới như hải đảo, miền núi.
  Mô tả hoạt động -  Chuyển mạch SW ở vị trí OB:
  Khi có điện lưới: Bộ GTSI ở chế độ sẵn sàng làm việc. Bộ ISCB ở chế độ Bypass: (Nối đường tải ưu tiên trực tiếp với điện lưới).

  - Mỗi buổi sáng Battery luôn  được ưu tiên nạp  điện từ Mặt trời qua bộ ISCB. Trong lúc này bộ GTSI chưa làm việc.

  - Khi battery được nạp đầy bộ ISCB sẽ ngưng sạc. Đồng thời bộ GTSI sẽ tự động chuyển sang chế độ làm việc:  Biến đổi điện DC từ Sola panel thành điện AC 220V có điện áp, tần số, pha trùng với điện lưới để hòa trực tiếp vào mạng điện quốc gia.

  Từ sơ đồ trên ta thấy:  Điện  năng mua từ lưới là trị số trên đồng hồ W0.  Điện năng có được từ mặt trời là trị số trên đồng hồ W1.  Điện năng tiêu thụ thực sự của hộ tiêu dùng là trị số trên đồng hồ W2 = W0+W1 =>  Điện năng mua từ lưới  W0  =  W2 - W1 sẽ luôn nhỏ hơn trị số điện năng tiêu thụ  W2.    Đây chính là hiệu quả của hệ thống điện mặt trời nối lưới mà bạn đã đầu tư.
  Khi mất điện lưới: Bộ GTSI sẽ ngưng làm việc sau 0,1 giây (để đảm bảo an toàn cho lưới điện). Bộ ISCB sẽ tự động chuyển từ  chế độ Bypass sang inverter backup lấy điện DC từ Battery và Solar đổi thành điện AC 220V cung cấp cho tải ưu tiên.

  Chuyển mạch SW sở vị trí OA:   Được sử dụng khi nhà nước chấp nhận mua điện từ các hộ gia đình có hệ thống điện mặt trời nối lưới.

  Scroll