Hệ thống QTNNL - VNPT-TPHCM

( 114 đánh giá ) 2069 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Quản trị tốt nguồn nhân lực để phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh là một nhu cầu hết sức cần thiết của mọi doanh nghiệp. Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực mang lại hiệu quả cao trong việc quản trị nhân lực, công việc, giúp người lãnh đạo có những thông tin chính xác và ra quyết định đúng đắn, nhanh chóng. Đây là hệ thống phần mềm phục vụ cho việc Quản trị nguồn nhân lực của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VTTP HCM) theo phương pháp 3Ps. 

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • - Quản lý nhân sự
  - Quản lý đào tạo
  - Xem lương
  - Quản lý BHXH, các loại thuế, Bảo hiểm,…

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • -  Hiện thực hóa phương pháp 3Ps : đây là một phần mềm tin học hỗ trợ để phương án phân phối lương theo phương pháp 3Ps được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đầy đủ và chính xác.
  - Thể hiện tính chuyên nghiệp, khả năng ứng dụng CNTT cho công việc
  -  Đối với lãnh đạo: Hiệu quả của việc quản trị nguồn nhân lực càng ngày được nâng cao vì có được nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ lãnh đạo ra quyết kịp thời, nhanh chóng và chính xác; Hỗ trợ tốt cho lãnh đạo trong công tác điều hành, quản lý nhân sự; Nắm bắt nhanh nhất tình hình hoạt động của đơn vị; Kiểm soát được quá trình giao, thực hiện kế hoạch công việc của các bộ phận; Đánh giá đúng thành tích nhân viên. Trả lương đúng người đúng việc…
  - Đối với Nhân viên: Nhanh chóng thực hiện, xử lý, báo cáo các công việc theo sự phân công; Thấy được sự đánh giá năng lực thực tế của người quản lý trực tiếp, từ đó khắc phục được những điểm còn yếu, hạn chế để nâng cao hiệu quả công việc; Thông tin lương của từng nhân viên được thông suốt đối với họ, tạo được sự an tâm, tin tưởng của nhân viên. Cao hơn nữa là nhân viên thấy được tính chuyên nghiệp, khả năng ứng dụng CNTT cho công việc của VNPT HCM, từ đó thu hút được nhân tài.
  - - Những lợi ích khác: Hình thành được nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ các cấp quản trị ra quyết định chính xác, kịp thời về quản trị thu nhập và nguồn nhân lực; Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Viễn thông TP (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương, thưởng) ; Hỗ trợ tốt cho các cấp quản trị trong công tác điều hành, quản lý nhân sư; Nâng cao hiệu quả làm việc của CBNV và chuyển việc điều hành từ thủ công sang mạng máy tính. Tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng máy tính của đơn vị; Quá trình phân phối thu nhập được giải quyết theo quy trình, đúng tiến độ, thời gian; Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên thể hiện rõ ràng; Tính năng động của nhân viên đã được nâng cao; Công việc được giải quyết theo quy trình, đúng tiến độ, thời gian.

  Hệ thống phần mềm  đáp ứng: Quản trị nhân sự theo phương pháp 3Ps; Tính lương nhân viên theo phương pháp 3Ps; Lưu trữ toàn bộ cẩm nang vị trí công việc, tự điển năng lực tiêu chuẩn của VTTP HCM; Dễ dàng thiết lập vị trí công việc, năng lực tiêu chuẩn mới với những với những hỗ trợ lấy dữ liệu từ cẩm nang, từ tự điển, từ những vị trí công việc đã có trong hệ thống; Hỗ trợ lãnh đạo trong công tác đánh giá năng lực thực tế của nhân viên; Quá trình phân phối thu nhập được giải quyết theo quy trình, đúng tiến độ, thời gian; Thông tin thu nhập của từng nhân viên được rõ ràng, minh bạch, tạo được sự an tâm, tin tưởng của nhân viên; Thông tin nhân viện được lưu trữ đầy đủ, chính xác, nhất là quá trình thay đổi vị trí công việc, các phiếu đánh giá năng lực thực tế, các kết quả điểm năng suất chất lượng hàng tháng của nhân viên để việc tính lương được chính xác và nhanh chóng; Việc thay đổi VTCV nhân việc được thực hiện theo đúng quy trình.

 • KHÁCH HÀNG-PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO
 • 63 tỉnh thành

  Scroll