Lê Sĩ Ngọc

( 826 đánh giá ) 3317
Địa chỉ thường trú: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Ngày sinh: 1985
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ sinh học
   Công nghệ Nano
   Công nghệ thực phẩm
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  5. Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế, xử lý, đóng gói và bảo quản ớt hiểm sau thu hoạch

  3. Sản xuất thử nghiệm và ứng dụng chế phẩm sinh học probiotic trên cá dĩa đỏ (Symphysodon sp)

  2. Chuyển giao quy trình kỹ thuật cho đơn vị. Áp dụng tại Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang
   
  1. Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ xử lý, đóng gói và chế tạo dây chuyền xử lý đóng gói rau
   
  7. Nâng cao hiệu quả sản xuất chế phẩm sinh học probiotic và ứng dụng trên cá nước ngọt ở giai đoạn ương giống
   
  6. Khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm một số kim loại nặng trên nghêu, hàu được nuôi ở khu vực huyện Cần Giờ, TP. HCM
   
  8. Ứng dụng chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Methylobacterium.sp nhằm nâng cao chất lượng hoa lan cắt cành trước và sau thu hoạch

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll