Dương Thị Thúy Nga

( 1992 đánh giá ) 692
Địa chỉ thường trú: 236 Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Khoa học dữ liệu: phân tích trực quan hóa dữ liệu tuyến sinh, quản lý đào tạo.
  - Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định các vấn đề trong giáo dục, đào tạo.
  - Ứng dụng Big data, Trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục, đào tạo.
  - Ứng dụng E-learning trong dạy học.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll